Vad gör man om man inte får kontakt med en dödsbodelägare?

2020-07-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är fyra dödsbodelägare. Bouppteckning är gjord, lägenhet såld och alla har skrivit under fullmakter för dessa saker. Men inför arvsskiftet så får vi ej kontakt med den fjärde personen, (bor ej i Sverige), när vi skall fylla i arvskiftes handlingarna. Om man ej får kontakt vad gör man ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken. Eftersom ni inte verkar ha haft några problem vid de tidigare stadierna (bouppteckning, försäljning och fullmakter) utgår jag ifrån att den fjärde arvingen medverkade under dessa.

Vad händer när arvtagare saknas?

Om någon arvtagare vistas på okänd ort ska den som förvaltar dödsboet anmäla detta till Skatteverket (16 kap 1 § ärvdabalken). Skatteverkets uppgift är då att kungöra arvet i Post- och Inrikes Tidningar, samt uppmana arvingen att göra sin rätt till arvet gällande. Arvtagaren har då fem år på sig, från dagen då kungörelsen publicerades, att ta emot arvet. Om personen inte gör det så preskriberas rätten, vilket innebär att övriga arvingar istället får ta del av arvet.

Skatteverket kommer också att utse en god man som kan beakta arvingens intressen tills vidare (11 kap 3 § föräldrabalken).

Vad gör ni?

Det enda ni behöver göra är att anmäla den saknade arvingen till Skatteverket. Hen har då fem år på sig att göra anspråk på arvet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (622)
2021-03-02 Arvsrätt om förälder avsäger sig medborgarskap
2021-02-27 Fördelning av tillgångar vid arvskifte
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet

Alla besvarade frågor (89934)