Vad gör man om man blir lurad av ett byggföretag?

FRÅGA
Jag har blivit lurad av en bygg företag, vad man kan göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Med tanke på att din fråga innehåller så pass lite information är det svårt att ge komplett vägledning. Jag kan dock hänvisa till eventuellt relevanta lagar och regler som kan vara av intresse.

Jag utgår ifrån att du är en privatperson. Då de som bygger är ett företag är den andra parten att räkna som näringsidkare. Om jag uppfattat din fråga rätt rör det sig om någon form av större bygge, vilket i sådana fall medför att konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämplig (1 § andra punkten KtjL).

Du nämner att du blivit lurad av företaget, utan vidare information kan jag dock inte mer än att anta att det eventuellt rör sig om antingen något fel i bygget, alternativt att de brutit mot avtalet i någon hänseende. Om det rör själva bygget kan detta räknas som fel hos tjänst, vilket regleras i 9 - 23 § konsumenttjänstlagen. Där finns även regler om påföljder du kan kräva från företaget, som exempelvis hävning av tjänsten eller att du kan hålla inne betalningen.

Tyvärr är det som sagt svårt att ge tydligare rådgivning utan att veta mer detaljer, men du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (474)
2021-10-27 Hantverkares ansvar för underleverantör
2021-10-25 Pristillägg enligt konsumenttjänstlagen?
2021-10-21 Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?

Alla besvarade frågor (96583)