Vad gör man om man blir anklagad för skenäktenskap?

Hejsan! Jag har haft med migrationsverket att göra i sex år! Jag är gift med en man från Turkiet vi gifte oss december 2012. Han reste hem till Turkiet och vi gjorde ansökan om uppehållstillstånd pga nära anknytning. Vi har gjort två ansökningar och får avslag med motivering att detta är ett skenäktenskap. Vi är fortfarande gifta och vi har kontakt flera gånger varje dag och jag reser till Turkiet så ofta det bara går vi talar samma språk och vi känner alla våra familjemedlemmar mycket väl! Detta är inget skenäktenskap vi har varit gifta i sex år 700 fotografier personliga brev från omgivning vi har gjort allt ändå anklagar dom oss med falska anklagelser och kränkningar och felaktiga påhopp. Skenäktenskap anses vara en brottslig handling och vi är oskyldiga!! Vad kan vi göra detta går emot våra mänskliga rättigheter. Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din beskrivning kan jag inte förstå varför din partner inte har fått beviljat uppehållstillstånd. Du anger att ni har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Bestämmelser om din situation finns i utlänningslagen (UtlL).

Uppehållstillstånd ska som huvudregel ges till en utlänning som har en make som är bosatt i Sverige, 5 kap. 3 § 1 punkten UtlL. Undantag ifrån denna regel är ifall:
1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet,
2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett samboförhållande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd, eller
3. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, 5 kap 17 a § UtlL.

Även i dessa fall får uppehållstillstånd vägras:
1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har sådan avsikt,
2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen som sökt uppehållstillstånd är gift eller sambo med någon annan, eller
3. någon av makarna eller samborna är under 18 år, 5 kap. 17 a § 2 stycket UtlL.

Om någon av punkterna stämmer in på er situation kan det vara en grund för nekande. Men du nämner att motiveringen är just skenäktenskap. Om de uttryckligen har skrivit att det är anledningen så ska du kunna lita på det. Jag behöver mer information för att kunna ta ställning till detta. Migrationsverket måste ha något att grunda sin misstanke om skenäktenskap på. Att ni talar samma språk, har över 700 bilder, varit gifta i sex år osv talar för att ni är seriösa. Har du lagt fram passtämpel/flygbiljett samt andra kvitton på att du varit hos honom i Turkiet som bevis? Det kan nämligen styrka ert äktenskap ytterligare.

Äktenskap som ingås ska antas vara seriösa och äkta. Om migrationsverket tycker att det är ett skenäktenskap måste de alltså ha en grund för det. Det är med andra ord migrationsverkets uppgift att bevisa det.

Av din fråga bedömer jag det som en bra ide att ta kontakt med en jurist som kan kolla på ärendet. Om migrationsverket har felbehandlat dig och din partner så måste det granskas och rättas till, även myndigheter kan göra fel. För att gå vidare med det tycker jag att du ska boka en tid med en av våra jurister på Lawline. Det gör du enkelt på http://www.Lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Jennifer AbdulahadRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000