Vad gör man om man är oense om arvskifte?

2018-01-24 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är 5 syskon, 4 är överens om arvskiftet som består av 3 bankkonton resten är skiftat.Vad gör vi nu? Vad kostar en arvsskiftesman
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler som är aktuella i ditt fall återfinns i första hand i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

Precis som du är inne på kan en arvskiftesman kopplas in om dödsbodelägarna inte är överens om hur arvet ska skiftas. Detta sker på en av dödsbodelägarnas begäran enligt 23:5 1 st. ÄB.

Vilka som utgör dödsbodelägare framgår av 18:1 ÄB och innefattar efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare. Av vad som framgår av din fråga utgår jag från att du och dina syskon är dödsbodelägare i egenskap av arvingar.

Sammanfattningsvis kan alltså någon av er syskon/dödsbodelägare begära att en arvskiftesman utses. Ansökan om skiftesman görs vid Tingsrätten och de tar ut en avgift om 900 kr (enligt Sveriges Domstolars prislista) i samband med ansökan. Kostnaden för skiftesmannen och arbetet hen utför kan variera men ska vara skälig. Tyvärr har jag ingen prisuppgift att ge dig gällande det.

Jag hoppas att du känner att du fått lite vägledning gällande din fråga,

Vänliga hälsningar

Maja Stolt Rosell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98667)