Vad gör man om hyresvärden inte åtgärdar fel?

Vad ska man göra om handfatet & duschen i lägenhet är sönder? Det är stopp i rören och vattnet åker inte ner i handfatet. I duschen har duschslangen gått av. Har ringt hyresvärden men inte fått tag i honom på två veckor och vanligtvis brukar det ta lång tid innan han gör något åt saken. Det här är ju ganska akut. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (detta kapitel brukas kallas "hyreslagen" i folkmun). Din hyresvärd har ett ansvar att hålla bostaden i brukbart skick (12 kap 9 § jordabalken). Din hyresvärd ska svara på felanmälningar och åtgärda problem av det slag du beskriver så snart det är möjligt. Du ska inte behöva vänta flera veckor på detta. Vad du kan göra om du inte får respons från hyresvärden är att vända dig till hyresnämnden. De kan enligt 12 kap 16 § 2 st jordabalken utfärda ett så kallat åtgärdsföreläggande. Det innebär att din hyresvärd åläggs att åtgärda felet inom en viss tid. Föreläggandet från hyresnämnden kan förenas med vite, dvs en avgift hyresvärden måste betala om åläggandet inte följs.

Enligt 12 kap 11 § jordabalken kan du dessutom ha rätt till nedsättning av hyran för den tid lägenheten varit i bristfälligt skick samt ersättning för eventuell skada. Detta förutsätter att du inte själv varit ansvarig för bristens uppkomst. Enligt samma paragraf har du även möjlighet att själv åtgärda felet på hyresvärdens bekostnad, återigen under förutsättning att du själv inte orsakat skadan och att hyresvärden underlåtit att avhjälpa felet så snart som möjligt efter tillsägelse. (Paragrafen talar om brister som uppkommer före hyrestidens början men gäller även fel som uppkommit under hyrestiden om villkoren i 12 kap 16 § 1 st är uppfyllda.)

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”