Vad gör man om hyresvärden inte är behjälplig med att bekämpa skadedjur?

2019-10-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Min pojkvän har haft råttor under sitt golv i drygt två månader. Han har kontaktat hyresvärden samma dag som han misstänkte att det fanns råttor i huset och hyresvärden har kontaktat ett företag för skadedjursbekämpning. Företaget har varit hemma hos honom och konstaterat att det krävs en hel del åtgärder för att bekämpa råttorna och förhindra att problemet uppstår på nytt.Hyresvärden har dock endast valt att täcka för hålen till råttornas gångar med tegelstenar utanför bostaden, satt råttfällor (som råttorna går förbi genom att välja andra vägar), lagt cement över en springa i golvet som råttorna tidigare försökt ta sig igenom in till hans lägenhet (vilket endast dämpar ljudet av råttor), samt öppnat upp i källaren för att granska. Dessa åtgärder har inte gett några som helst resultat och min pojkvän mår mycket dåligt över situationen. Han kan inte bruka lägenheten då han dels störs av råttornas ljud samt inte vågar gå på toaletten eller använda duschen av oro för råttorna och han känner även lukt av råttornas spillning som tränger genom golvet. Han bor därför för närvarande i min lägenhet.Han är inte med i hyresgästföreningen och får således ingen rättslig hjälp, därför undrar jag hur hans rättigheter ser ut samt vad hyresvärden har för skyldigheter? Var ansöker man om ersättning för hyreskostnaden/nedsättning av hyran för tiden då han inte kan nyttja lägenheten? Hyresvärden vill nämligen inte samarbeta och sänka hyran.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör bostadshyra så är jordabalkens (härefter förkortad JB) 12 kap. tillämpligt (12 kap. 1 § JB).

Vem är ansvarig för skadedjur?

Först och främst kan det framhållas att man som hyresgäst kan förvänta sig en viss minimistandard, som i princip innebär att lägenheten enligt gemene man ska gå att bo i (12 kap. 9 § första stycket JB). Eftersom detta är att betrakta som en skada som din pojkvän inte är ansvarig för så har han rätt att kräva en del åtgärder (12 kap. 11 § och 12 kap. 16 § första stycket 1 punkten och 12 kap. 17 § JB). Först och främst har han rätt att avhjälpa felet själv på hyresvärdens bekostnad, eftersom hyresvärden underlåter att efter tillsägelse vidta de åtgärder som krävs. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att fixa till detta efter tillsägelse (så snabbt som det går) så har din pojkvän även rätt att säga upp hyresavtalet, eftersom jag bedömer att närvaron av råttor i en bostadslägenhet är av väsentlig betydelse. Dessutom har han rätt att kräva en "skälig" nedsättning av hyran. Vad som är en skälig nedsättning får avgöras utifrån en individuell bedömning, men som utgångspunkt har man inte rätt till ersättning för de månader som man har betalat utan att protestera utan endast för tiden framöver.

Vad kan man göra om hyresvärden vägrar att samarbeta?

Utöver de åtgärder som ni har rätt att kräva enligt ovan så kan ni även ansöka hos hyresnämnden om ett så kallat åtgärdsföreläggande (12 kap. 11 § första stycket 5 punkten JB). Detta innebär att hyresvärden föreläggs att avhjälpa bristen, det vill säga åtgärda problemet på riktigt. Mer information om hyresnämnden kan ni hitta på https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/Sa-gar-det-till/ .

Sammanfattning

Eftersom din pojkvän har skadedjur i sin lägenhet, och detta inte har åtgärdats av hyresvärden efter tillsägelse, så har han rätt att avhjälpa felet på hyresvärdens bekostnad, säga upp avtalet, kräva nedsättning av hyran eller ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att boka tid hos en av våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1536)
2020-02-16 Har en hyresvärd rätt till en reservnyckel?
2020-02-13 Vad gör jag om min hyresvärd inte uppfyller sina skyldigheter angående lägenhetens standard?
2020-02-12 Säga upp hyresavtal av bostad i förtid
2020-02-11 När kan jag slänga hyresvärdens saker efter han har förverkat sitt hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (77126)