Vad gör man om exet inte hämtar sina saker efter separationen?

FRÅGA
Har varit sambo och ska separera - är det lagligt att man ställer ut exets tillhörigheter på gården om han inte hämtar de?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det är inte riktigt så enkelt att bli av med exets saker. Eftersom du inte äger sakerna, gör du dig i princip skyldig till egenmäktigt förfarande om du bara ställer ut sakerna; i och med att förflyttningen sker utan tillåtelse rubbas ägarens besittning (8 kap. 8 § Brottsbalken). Det är inte heller någon bra idé att slänga sakerna, eftersom detta utgör olovligt förfogande (10 kap. 4 § Brottsbalken, här).

Kort sagt är det alltså en ganska svår situation om exet nu inte kommer och hämtar sakerna. Intressant nog kan dock se det som att din ex-sambo gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande om nu sakerna inte hämtas; man skulle kunna säga att din besittning till bostaden rubbas eftersom dess användbarhet begränsas.

En lösning jag kan tänka mig är att du ansöker hos kronofogden om handräckning, vilket bland annat kan innebära att någon blir skyldig att ta bort egendom. Man kan även få hjälp med verkställighet av beslutet. Mer information om detta finns på Kronofogdemyndighetens hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Handrackning.html).

Innan detta blir aktuellt, är det naturligtvis allra bäst om ni inte behöver dra in myndigheterna. Om exet nu av någon anledning trots allt vägrar hämta sakerna, kan du tala om att du funderar på att göra en polisanmälan för egenmäktigt förfarande. Förmodligen vill exet gärna undvika ett sådant utfall. I sista hand finns dock den nämnda möjligheten med handräckning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (657)
2020-12-04 Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?
2020-12-04 Kan man dömas för försök till ringa stöld?
2020-12-02 Är det stöld även om man lämnar tillbaka föremålet?
2020-11-30 Är jag skyldig att åka och lämna tillbaka egendom jag förvarar åt annan?

Alla besvarade frågor (86940)