FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt18/08/2018

Vad gör man om dom om delad vårdnad inte följs och kan man få ensam vårdnad i så fall?

Hej, jag och min dotters pappa har delad vårdnad. Jag är boendeförälder och han har umgänge varannan helg enligt dom i tingsrätten. Efter förra umgänget har han ej lämnat hem dottern igen. Vad kan jag göra för att kunna få hem henne så snart som möjligt? Och eftersom han inte följer domen kan jag kräva ensam vårdnad?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för vilka rättigheter du har och sedan om dina möjligheter till ensam vårdnad i framtiden. På slutet kommer jag skriva en kortare sammanfattning.

Då frågan handlar om vårdnaden av barn blir föräldrabalken (FB) tillämplig.

Vad bör du göra nu?
I första hand bör du höra av dig till pappan och säga att han måste lämna över dottern. Om du inte kan få kontakt med honom eller om han vägrar göra det kan du ansöka om verkställighet av domen, vilket innebär att myndigheterna hjälper dig att se till att domen följs.

Verkställighet av domen
Ansökan om verkställighet görs hos tingsrätten i den ort där barnet bor, se FB 21 kap. 1 §. Innan domstolen beslutar om verkställighet ger den oftast en tjänsteman i uppdrag att försöka lösa konflikten frivilligt, se FB 21 kap. 2 §. Beslutar rätten om verkställighet får den även besluta om vite och hämtning av barnet, se FB 21 kap. 3 §. I vissa undantagsfall kan domstolen även besluta att polisen ska hämta barnet.

Förutsatt att det inte är något som förändrats sedan domen avkunnades som gör att pappan har en anledning till att inte lämna över dottern, kommer tingsrätten besluta om verkställighet av domen och pappan kommer vara tvungen att lämna över dottern.

Barnets egen vilja
Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är barnets bästa som ska beaktas. Om barnet nått en sådan ålder och mognad att dess egen vilja bör beaktas (runt 12 år) får verkställighet enbart beslutas mot dennes vilja om det är nödvändigt för barnets eget bästa, se FB 21 kap. 5 §. Likaså får rätten aldrig besluta om verkställighet ifall det är uppenbart att det inte är förenligt med barnets bästa, se FB 21 kap. 6 §.

Dina möjligheter till ensam vårdnad
Efter att domen om delad vårdnad fastslagits hade ni båda en skyldighet att följa den. Ifall du ansöker hos rätten om ensam vårdnad kommer det faktum att pappan vägrade lämna över dottern till dig vara till hans nackdel. Du har alltså bättre chanser till att få ensam vårdnad om dottern än du hade innan. Med det sagt beslutar rätten alltid utifrån de aktuella omständigheterna i fallet och då jag inte känner till alla dessa kan jag inte uttala mig med säkerhet i hur domstolen skulle döma.

Sammanfattning
Du bör i första hand höra av dig till pappan antingen själv eller genom ombud och få honom att lämna över dottern frivilligt. Om han inte gör det bör du ansöka om verkställighet av domen hos tingsrätten. Förutsatt att inget har förändrats sedan domen avkunnades som gör att pappan har en anledning till att inte lämna över dottern kommer tingsrätten besluta om verkställighet. Detta kommer innebära att han kommer att föreläggas med vite och eventuellt kommer tingsrätten besluta om hämtning av barnet. Ifall du ansöker om ensam vårdnad kommer det faktum att pappan vägrade lämna över barnet att väga till hans nackdel vilket gör att du har större chans att få ensam vårdnad.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000