Vad gör man om den ena vårdnadshavaren inte lämnar över barnen?

Vad gör jag om mamman håller sina barn hos sig och inte låter dem komma till pappan, även fast barnen står skrivna hos pappan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller vårdnad av barn så ska alltid barnets bästa prioriteras(6:2a). Som utgångspunkt så ligger det i barnets intresse att träffa båda föräldrar, om det inte finns särskilda skäl mot detta, som t.ex missbruk.

Om pappan har vårdnad om barnen så kan inte frun hindra honom från att träffa barnen om hon inte visar för en domstol att han är olämplig som vårdnadshavare. Om barnen är under 15 år så kan modern göra sig skyldig till egenmäktighet med barn om hon inte har beaktansvärda skäl för sitt agerande (7:4 Brottsbalken).

Vad du kan göra

-Du kan kontakta familjerätten i din kommun för kontaktsamtal och försöka hitta en ömsesidig lösning med den andre föräldern.

-Du kan ansöka om stämning hos tingsrätten för att domstolen ska avgöra vårdnadsfrågan.

-Slutligen kan du polisanmäla mamman om du misstänker att hon begår brottet egenmäktighet med barn som jag beskrivit ovan.

Det kan vara värt att kontakta en jurist om du ska vända dig till en tingsrätt eller göra en polisanmälan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel SandströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000