Vad gör man om den andra föräldern inte medverkar till att genomföra umgänget med barnen?

Hej. Jag har en fråga angående umgängesrätten och vad jag som pappa kan göra då mamman till barnen inte låter mig träffa barnen genom att höra av sig 1-2 dagar innan bestämt umgänge och ställer in det. I Augusti la jag mig platt i domstol då jag ville komma ifrån mitt ex tillika mamma till mina två barn på 3 och 5 år. Jag gav mamman ensam vårdnad i tron att myndigheterna skulle sköta detta iochmed att jag fick umgängesrätt med barnen utan att mamman eller någon av hennes familjemedlemmar/kompisar skulle vara med. Jag skulle få träffa barnen under övervakning på familjecentralen i x, detta enligt domen skulle pågå i högst 1 år men under tiden skulle umgänget utökas. . ( barnen och mamman bor i x och jag bor i y, en resa på cirka 30mil) Jag skulle få två timmar två gånger i månaden då jag fick träffa barnen på familjecentralen i x. I hopp om att Familjecentralen skulle kunna hjälpa mig gick jag med på detta, men efter jag träffat barnen ett par gånger och då barnen ville vara med mig mer så bad jag då mamman att utöka tiden för både barnen och min skull vilket hon inte gick med på. Nu till själva frågan. Jag hade umgänge på familjecentralen men två dagar innan ringde mamman till barnen och sa att hon ställer in umgänget utan någon orsak enligt familjecentralen och när jag frågade varför har hon inte svarat. Nu har hon ställt in detta igen pga sjukdom. Hur ska jag gå tillväga? MvH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Jag tolkar det som att du genom en lagakraftvunnen dom har fått visst umgänge med dina barn och nu har funderingar kring hur detta ska genomföras. Din fråga aktualiserar framför allt föräldrabalken (FB).

Frivillighet är huvudregeln

Först och främst är en genomgående tanke inom familjerätten att ett barns föräldrar så långt som möjligt ska försöka komma överens och få tillvaron att fungera på egen hand. Om det emellertid går så långt att en av föräldrarna inte vill lyda en dom eller ett beslut (om t.ex. umgänge), finns det lagregler om verkställighet. Med verkställighet menas att myndigheterna använder olika typer av tvång för att se till att umgänge och överlämnande genomförs.

Verkställighet

Ansökan om verkställighet görs hos tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist (21 kap. 1 a § FB). Prövningen i tingsrätten präglas av hänsyn till barnets bästa (21 kap. 1 § FB), vilket innebär att domstolen försöker undvika beslut om tvång så långt det är möjligt. Detta tar sig uttryck genom att domstolen kan ge i uppdrag åt någon från socialtjänsten att agera medlare mellan föräldrarna, och på så vis få till stånd en frivillig lösning (21 kap. 2 § FB). Om det inte räcker, kan rätten fatta beslut om vite eller polishämtning. (21 kap. 3 § FB). Med vite menas att den part som inte vill lämna över barnet kan bli skyldig att betala ett fastställt belopp till staten. Polishämtning för umgänge får i princip bara användas i verkliga undantagsfall, eftersom det bedöms innebära ett stort mått obehag för barnet. För polishämtning krävs därför att alla andra möjligheter uttömts, samt att barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern (21 kap. 3 § tredje stycket FB).

Slutsats

Sammanfattningsvis är det enklast att du och barnens mamma försöker reda ut eventuella oklarheter på egen hand för att umgänget ska fungera. I andra hand kan en tingsrätt efter ansökan eventuellt besluta om verkställighet i form av vite eller, i sista hand, polishämtning.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”