FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt14/05/2018

Vad gör man om 17-åring inte vill bo hos sin ensamma vårdnadshavare utan istället den andre föräldern

Jag förlorade Vårdnaden om min son för 2 år sedan. Idag är sonen 17,5 ca och vill komma hem igen då han inte mår bra hos sin pappa . Jag undrar vad som händer om sonen kommer till mig och vill bo här då hans pappa starkt motsätter sig det. Sonen har tagit kontakt med socialtjänsten som efter möte med pappan lägger ner allt. Sonen får då en Ännu jobbigare situation hemma.

Jag är orolig men vet ej vad jag ska göra

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barnets bästa:
Vad som alltid ska beaktas vid beslut som rör barn är att det är deras bästa som ska vara avgörande. Det är alltså inte vad som är bäst för föräldrarna som ska stå i fokus utan istället vilket beslut som leder till det bästa för barnet. Se 6 kap. 2 a § föräldrabalken.

Vid bedömning över vad som är bäst för barnet ska bland annat barnets ålder och mognad vägas in. Ju äldre barnet är, ju mer hänsyn ska man ta till hennes eller hans önskemål.

Rollen som vårdnadshavare:
Vårdnadshavaren har rätt att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Personliga angelägenheter är bland annat var barnet ska bo. Dock ska hänsyn tas till vad barnet önskar desto äldre barnet blir. Just boende är en angelägenhet av högre vikt och därför är det ändå pappan som vårdnadshavare som beslutar om var ert barn ska bo. Se 6 kap. 11 § föräldrabalken.

Barns rätt till umgänge:
Ett barn som endast bor hos en förälder som också är dess vårdnadshavare har rätt att umgås med sin andra förälder. Vill din son umgås med dig har han alltså all rätt att göra detta. Pappan till barnet ska inte motverka det utan snarare främja ett gott umgänge med dig då det är av vikt att barnet får ha en god kontakt med båda sina föräldrar. Se 6 kap. 15 § föräldrabalken.

Barnets ålder:
I detta fall är din son 17,5 år gammal, det vill säga snart 18 år. Vårdnaden om ett barn kvarstår endast till dess att barnet är 18 år. Se 6 kap. 2 § föräldrabalken. När din son har fyllt 18 år har inte längre pappan till honom rätt att besluta om hans personliga angelägenheter. Önskar din son att då flytta hem till dig är det helt upp till honom att göra det.

Vad innebär allt detta?
Pappan till din son har fram tills dess att din son fyllt 18 år rätt att besluta var din son ska vara då han är din sons vårdnadshavare. Din son har dock rätt till att umgås med dig om han så önskar och hans pappas uppgift är att främja ett gott umgänge er emellan. Gör han inte det skulle det bryta mot principen om barnets bästa.

Då din son snart fyller 18 år kommer situationen lösa sig automatiskt och din son kommer själv kunna besluta om sitt liv. Det finns ingen anledning att i detta skede t ex. ansöka om vårdnad, boende eller umgänge hos tingsrätt då denna process troligtvis kommer ta längre tid än vad det är kvar tills din son fyller år.

Jag rekommenderar att du som förälder tar kontakt med socialnämnden i er kommun. De ska bistå med samarbetssamtal för föräldrar i det fall man inte kan komma överens.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000