Vad gör man när man inte får träffa sitt barn för den andra föräldern?

2019-09-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga ang umgänge med sitt barn. Min svåger har hamnat i en situation där mamman vägrar att svara och låta honom träffa sitt barn på 6 månader. Hon har också struntat i bvc besök som han har informerat om och säger endast att hon inte vill ha någon kontakt med honom. Hur ska han gå tillväga nu? Socialen och familjerätten säger att han gjort allt han kan då han samarbetat och gjort allt de bett om. Från början sa hon att hon ville komma tillbaka och försöka igen (vilket han också har inspelat) Men sedan säger hon att hon är rädd och aldrig mer vill komma tillbaka. Är det möjligt att han inte ska ha rätt att träffa sin son? Ett så litet barn glömmer ju faktiskt bort och tykänns från andra som de inte träffar så ofta.. Så tacksam för svar och rådgivning. Ska väl också tillägga att det nu gått mer än 4 veckor sen han fick se sin son.Tusen tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § första stycket FB).

När föräldrar inte kan komma överens är i regel min rekommendation att man vänder sig till familjerätten i kommunen. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att båda föräldrarna går med på det. Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som det du beskriver. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att föräldrarna kan ha en god dialog för barnets bästa. Kanske kan de i familjerätten komma fram till en lösning avseende hur umgänget ska se ut. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. För att få kontakt med familjerätten kan man ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Om din svåger inte kan komma överens med barnets mamma, eller hon helt enkelt vägrar att ställa upp på samarbetssamtal, finns det en möjlighet att begära att domstolen bestämmer om umgänget (jfr 6 kap. 15 a § första stycket FB). Jag föreslår i sådana fall att din svåger vänder sig till en jurist som kan hjälpa honom vidare. Att företräda sig själv en familjerättslig tvist rekommenderar jag inte. Juristen kan i ett första skede upprätta ett förslag till hur umgänget för barnet ska se ut och sända det till mamman med förhoppning om att de kan komma överens redan i det skedet. Om det inte hjälper kan juristen vara behjälplig med att utforma och lämna in en stämning till domstol avseende umgänget.

Om din svåger önskar hjälp av en av våra jurister på Lawlines juristbyrå, är du/ni varmt välkomna att återkomma till mig för kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1477)
2020-07-13 Flytta utomlands med barn utan samtycke från andra föräldern
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?

Alla besvarade frågor (81881)