Vad gör man när man får avslag på asylansökan, och kan man då ansöka om uppehållstillstånd på anknytning?

2017-06-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag är tillsammans med en asylsökande från Irak. Han kom till Sverige november 2015, sen ett år tillbaka har vi bott tillsammans. I februari i år var han på intervju med migrationsverket så nu i sommar väntar vi oss ett beslut om han får stanna eller inte. Vad gör vi om han får avslag? Vi vill leva tillsammans, i Sverige. Och han vill absolut inte återvända till Irak. Vi behöver veta vad det finns för alternativ för oss att kunna fortsätta vara tillsammans.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Angående Asylprocessen

Det första han ska göra om han får avslag på sin ansökan om asyl är att bedöma om han ska överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Jag antar att han har fått ett förordnat offentligt biträde, och den bedömningen gör de då tillsammans.

Om han överklagar migrationsverkets beslut så prövar migrationsdomstolen hans överklagan och då får han antingen ett nytt avslagsbeslut, eller så får han rätt att stanna i Sverige.

Om han får avslag av Migrationsdomstolen, så kan han överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det krävs s k prövningstillstånd för att Migrationsöverdomstolen för att de ens ska pröva fallet, vilket är svårt att få. Om ärendet får prövningstillstånd så prövar även Migrationsöverdomstolen fallet.

Om man inte får prövningstillstånd till Migrationsöverdomstolen, så står sig avslagsbeslutet. Även om Migrationsöverdomstolen tar upp fallet så kan de ändå ge avslag på beslutet.

Det är med andra ord en del steg kvar i processen innan man kan veta säkert om han får avslag eller får uppehållstillstånd.

Angående andra möjligheter

Du skriver inte i din fråga om du själv är medborgare i Sverige, men jag utgår ifrån det i mitt svar. Om du inte är det så kan det vara så att det jag skriver inte gäller.

Eftersom han är sambo med dig, så kan han söka uppehållstillstånd på anknytning till dig. (5 kap 3 § första stycket 1 utlänningslagen)

Det finns en del problem även med detta:

Ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig som sambo ska som huvudregel sökas ifrån hemlandet.

Det finns några få undantag till denna huvudregel. T ex kan man få söka ifrån Sverige om man har så kallad stark anknytning till dig, och det inte skäligen kan krävas att han lämnar in ansökan i hemlandet, eller om det annars föreligger s k synnerliga skäl. (5 kap. 18 § andra stycket 5 och 11 utlänningslagen)

Med stark anknytning menas då t ex att ni är gifta och ert förhållande är seriöst, att ni har varit sambo i något år lär tyvärr inte ses som att han har en stark anknytning till dig. Detta följer av rättsfall från migrationsöverdomstolen (t ex MIG 2006:8)

Även om han skulle bedömas ha s k stark anknytning till dig, så ska det alltså dessutom inte heller skäligen kunna krävas att han lämnar in ansökan i hemlandet heller. Det skulle kunna vara så om det t ex skulle vara omöjligt för honom att få ett pass i hemlandet på grund av trakasserier från myndigheterna där eller om det t ex inte finns en ambassad i hemlandet eller grannländerna där han kan lämna in sin ansökan. Detta följer av förarbetena till utlänningslagen. (prop.1999/2000:43 s 57-58)

Med andra ord är det bara i undantagsfall som att kommer att tillåtas lämna in sin ansökan här i Sverige. Om han istället måste åka tillbaka till hemlandet och gör ansökan därifrån, så kommer migrationsverket att göra en s k seriositetsprövning av erat förhållande, det är en utredning som bl a går ut på att de håller samtal med er var för sig och förhör er om hur mycket ni känner varandra och så vidare. Detta följer av att hans ansökan då kommer att behandlas som en ansökan om uppehållstillstånd för att bli sambo med dig. (5 kap. 3a § första stycket 1 utlänningslagen)

Det är inte en god idé att lämna in en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig innan asylprocessen är helt avslutad. Det skulle rent av kunna skada hans möjligheter i asylprocessen, eftersom migrationsverket då kommer att anse att hans påstådda asylskäl inte är hans verkliga skäl att vilja få uppehållstillstånd. Istället bör han vänta med att ansöka på grund av anknytning till dig till efter att asylprocessen är helt avgjord. Man brukar säga att det inte är paralella processer om uppehållstillstånd, utan en process i taget.

Mina rekommendationer till er

- Vänta på att asylprocessen är helt färdig. Jag antar att han har ett offentligt biträde som bistår honom i den processen, och jag rekommenderar er att ta så mycket hjälp av biträdet som möjligt. Förhoppningsvis blir han beviljad asyl, och då behöver ni inte fundera på andra möjligheter.

- Om han får avslag på sin asylansökan efter överklaganden m m, så får ni ta ställning till om han ska söka uppehållstillstånd t ex på anknytning till dig som sambo. Om han gör det så kan han försöka göra en ansökan härifrån Sverige. Det är osannolikt att en sådan ansökan tillåts, eftersom huvudregeln är att han ska söka ifrån hemlandet. Om den inte tillåts så får ni ta ställning till om han ändå kan åka till hemlandet och söka därifrån.

- Om ni behöver vidare råd och stöd så kan jag rekommendera våra verksamma jurister, som ni kan kontakta här via hemsidan.

Jag hoppas att ni tycker er ha fått ett svar på er fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1262)
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?
2021-12-31 Vad krävs för att flytta och bosätta sig i Sverige?
2021-12-30 Vill att min mamma i hemlandet ska få uppehållstillstånd i Sverige
2021-12-29 Blir min partner automatiskt svensk medborgare om vi gifter oss?

Alla besvarade frågor (98466)