Vad gör man när huset har fel avlopp?

2021-08-26 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hejsan.Om man köpt ett hus där det framgår av säljaren, mäklarens objektbeskrivning, besiktningsmannen och skatteverket(säljaren har alltså deklarerat för kommunalt avlopp) att fastigheten har kommunalt vatten och avlopp, men det i efterhand visar sig att det är enskilt avlopp som dessutom är uråldrigt och därmed icke godkänt... Vad gör man då?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Om avloppet inte överensstämmer med vad som har utlovats, och det inte är något du hade kunnat märka vid besiktningen, innebär det att det är ett fel på fastigheten (4 kap. 19 § jordabalken (JB)). Du har då rätt till prisavdrag eller, om felet varit väsentligt, till hävning av köpet. För att ha en sådan rätt måste du väcka talan inom ett år från ditt tillträde till huset, om inte säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (4 kap. 12 § JB). Ifall säljaren vetat om att avloppet inte var kommunalt kan du alltså har rätt att väcka talan ännu längre.

Sammanfattningsvis kan du väcka talan om prisavdrag för fel i fastigheten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (475)
2021-09-30 Undersökningsplikt och besiktningsmannens ansvar
2021-09-24 Fel i objektsbeskrivningen
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?

Alla besvarade frågor (96429)