Vad gör man när dödsboet har skulder, men saknar egendom av värde?

2019-05-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Min far har gått bort. Han har olika kreditskulder och det finns inga pengar på hans konton. Hur gör jag och mina två bröder nu?Jag antar att fordringsägarna lämnar eller har lämnat in till kronofogden.Han äger inget av värde.Ska vi kontakta kronofogden?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När den avlidnes skulder överstiger dess tillgångar kommer skulderna inte kunna betalas i sin helhet. Jag bedömer att det finns olika alternativ för hur ni kan gå vidare.

För det första kan ni fortsätta att sköta arvskiftet själva genom att träffa en uppgörelse med fordringsägarna. Eftersom alla skulder inte kommer att kunna betalas i sin helhet måste de skrivas av för att dödsboet ska kunna avvecklas. Ni bör i vilket fall kontakta fordringsägarna innan ni börjar betala några skulder och berätta att det saknas tillräckligt med pengar i dödsboet och möjligen be om uppskov med betalningen.

Om ni inte vill sköta arvskiftet själva kan ni ansöka om en boutredningsman som kan överta ansvaret att nå en överenskommelse med den avlidnes borgenärer (se 19 kap. 1 och 11 § ärvdabalken (ÄB)). Kan boutredningsmannen inte komma överens med borgenärerna skall denne i sin tur begära dödsboet i konkurs.

Ni har även möjlighet att direkt ansöka om att dödsboet ska gå i konkurs (se 2 kap. 3 § konkurslagen (1987:672)). Om dödsboet går i konkurs kommer en förvaltare att ta över ansvaret för boet samt dess tillgångar och skulder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll