Vad gör man när dödsbodelägarna inte är överens om arvskiftet?

2020-08-27 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej. Vi har kommit så långt som att bouppteckningen är registrerad hos skattemyndigheten och håller på med arvsskiftet. Bankjurist håller i arvsskiftet, jag är änka och har 2 särkullbarn". En person bromsar hela tiden med det ena eller det andra. Klagar på poster som personen redan skrivit på. Vi kommer aldrig till avslut känns det som. Som det ser ut kommer personen hålla på hur länge som helst. Det är 5 månader sen bouppteckningen anlände och godkänts av skattemyndigheten. Kan man inte göra ngt för att få ett avslut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem är dödsbodelägare och vilka uppgifter har denne?

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. När en person har avlidit bildas ett dödsbo av dennes tillgångar och skulder. Arvingar till den avlidne blir sedermera dödsbodelägare. Att vara dödsbodelägare innebär att man förvaltar dödsboet. (18 kap. 1 § ÄB) Det är även dödsbodelägarna som företar arvskiftet. (23 kap. 1 § ÄB)

Går det att påskynda arvskiftet?

I händelse av att dödsbodelägarna inte kan besluta om arvskifte kan en enskild dödsbodelägare begära att tingsrätten utser en skiftesman. Dennes uppgift är att skifta boet, vilket bland annat innebär att klargöra när och hur detta ska ske. Skiftesmannen kan även besluta i frågor som dödsbodelägarna ej är överens i. (23 kap. 5 § ÄB)

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98667)