Vad gör jag vid upphovsrättsligt intrång?

2021-04-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag är en kille på 16 år som driver ett litet hobby verksamhets "projekt" för att dra in lite extra pengar för jobb som jag gillar. Dom tjänsterna jag utför är inom dator och teknik området, alltså jag bygger datorer, lagar datorer, uppgraderar datorer osv. Jag gör min reklam via Facebook inlägg i olika grupper, både på marketplace och i vanliga grupper. Jag lägger mycket tid och energi på att skriva och skapa inläggen. Problemet är bara att det nu hänt väldigt många gånger att andra folk har rakt av kopierat mina annonser, ändrat till deras namn och sedan publicerat det själva för typ 100kr billigare vilket jag stör mig något enorm på. Både att dom är så lata och gör det så fruktansvärt fult, att dom bara stjäl annonserna från mig utan att fråga om tillåtelse osv, men det påverkar också mig mycket för jag får ju inga kunder längre eftersom att alla köper av dom som stulit mina annonser istället. Det är alltså jag som skrivit annonserna, och dom rent av kopierar hela annonstexterna utan att fråga om tillåtelse. Jag har läst att dom begår upphovsrättsintrång på mig, och att det tydligen var ganska allvarligt på deras sida....Men jag undrar då, hur och till vem anmäler jag det? Jag har läst att jag ska kunna kräva skadestånd för att dom stulit mina värk (annonser), både pengarna dom har tjänat på den annonsen men också för att dom stulit det av mig...När jag skriver till dom, ber dom ta bort / ändra annonsen så svarar dom alltid hotfullt och sedan skiter de i det...
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är texten upphovsrättsligt skyddad?

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 § URL). Med litterära verk avses bland annat beskrivande framställning i skrift. En text kan därför ha upphovsrättsligt skydd. När verket skapas uppstår skyddet. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Din text kan därför vara upphovsrättsligt skyddad. Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Det är därför inte tillåtet att någon har tagit din text rakt av och använder den i sin marknadsföring. Det är dock tillåtet att återge kortare citat, såvida det framgår var citatet är hämtat. Det är inte tillåtet att citera hela texten (22 § URL).

Ersättning

Den som bryter mot upphovsrättslagen ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen (54 § URL). I första hand rekommenderar jag dig att kontakta den som är ersättningsskyldig för att försöka komma överens om ett ersättningsbelopp för att undvika en tvist i domstol. I andra hand måste du ansöka om stämning hos Tingsrätten. Det är sedan Patent- och marknadsdomstolen som avgör i mål och ärenden om upphovsrätt (58 § URL).

Brott

Den som gör intrång i upphovsrätten uppsåtligen eller genom oaktsamhet kan dömas till upphovsrättsbrott till böter eller fängelse i högst två år (53 § URL). Det krävs att rättighetsinnehavaren anmäler intrång i upphovsrätten till polisen och anger brottet till åtal. Det är åklagaren som får väcka åtal för brott (59 § URL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96482)