FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt16/12/2018

Vad gör jag om Njord Law Firm fortsätter skicka kravbrev?

Hej! Jag har som många andra fått ett kravbrev från Njord Lawfirm, jag har tyvärr varit i kontakt med dom och stoppat min betalning till dom, hur säker kan jag vara på att dom inte tar mina ärenden vidare? Och vad ska jag göra om dom fortsätter med sina påtryckningar? Och kan man be om er hjälp att ta kontakt med dom, om du nu inte slutar med sina krav?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till en stor mängd privatpersoner misstänkta för fildelning. En av dessa advokatbyråer är Njord Law Firm. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.

"Jag har som många andra fått ett kravbrev från Njord Lawfirm, jag har tyvärr varit i kontakt med dom och stoppat min betalning till dom, hur säker kan jag vara på att dom inte tar mina ärenden vidare?"

Om du betalar ett kravbrev innebär det att du ingår ett förlikningsavtal med upphovsrättshavaren. Förlikningsavtalet innebär att upphovsrättshavaren har fått den ersättning vederbörande vill och att det inte kan väckas talan i just det ärendet.

Om du väljer att inte betala kan du däremot inte vara säker på att ärendet inte går vidare. Det enda sättet att garantera att ett ärende inte går till domstol är att du betalar. Det bör dock uppmärksammas att bara för att ärendet går till domstol innebär det inte per automatik att du blir betalningsskyldig. Om du väljer att inte betala kan Njord Law Firm, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. De advokatbyråer som skickar ut kravbrev är av uppfattningen att det föreligger ett ansvar endast på den grund att man är abonnentinnehavare och har lämnat ut lösenordet till sitt nätverk, alternativt att man har ett oskyddat nätverk. Det är däremot inte prövat i svensk domstol om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång. Dessutom är det ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer.

"Vad ska jag göra om dom fortsätter med sina påtryckningar?"

Ett sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Jag har fullt förståelse för att du kanske inte vill betala, antingen för att du anser dig oskyldig, eller av annan anledning. Däremot vill jag ändå nämna att betalning är ett alternativ för att slippa ärendet framöver.

Som jag tolkar din fråga har du haft viss kontakt med Njord Law Firm. Jag vet dock inte exakt vad som skett och vad som sagts i kommunikationen er emellan. Jag kan som rådgivare heller inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man aldrig ska betala. Är du av uppfattningen att du inte vill betala kravbrevet är däremot min rekommendation att du inte fortsätter att ha någon kontakt med Njord Law Firm. Du har ingen skyldighet att kontakta dem eller besvara deras brev. Eventuella skyldigheter uppkommer först om du blir kallad till domstol. Däremot bör du tänka på att för det fall att ärendet skulle sändas till inkasso måste du bestrida kravet skriftligen. Om du bestrider kravet får inkassobolaget inte gå vidare med kravet och det krävs att Njord Law Firm stämmer dig till domstol för att få fastställt om du är betalningsskyldig eller ej.

Det bör dessutom uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att Njord Law Firm som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att tillhandahållit internetuppkopplingen. Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Mot den bakgrunden bedömer jag risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Det är däremot inte omöjligt att det kommer att ske stämningar mot privatpersoner i fall som detta varför det aldrig kan garanteras att det inte blir ett domstolsärende av det.

"Kan man be om er hjälp att ta kontakt med dom, om de nu inte slutar med sina krav?"

Du är varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister om du vill att vi företräder dig i ärendet. Min rekommendation är som utgångspunkt att om du inte vill betala ska du heller inte ha någon kontakt med dem. Varken själv eller genom ombud.

Skulle du däremot bli stämd för det påstådda upphovsrättsliga intrånget bör du anlita en jurist som företräder dig. Du kan komma i kontakt med våra jurister genom bokningsformulär på vår hemsida. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig bäst!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?