Vad gör jag om jag om mitt barnbarn far illa?

2021-05-14 i Barnrätt
FRÅGA
Pojke 11 år får bestämma allt. vill han inte gå till skolan så får han vara hemma, vill han inte åka till pappa så slipper han. Mamman hindrar honom åxå genom att missa tåget osv.mamman har dragit igång 2 st BUP utredningar å när det inte går som hon vill så flyttar hon till annan kommun och allt börjar om igen .Hon har fått igenom att han ska äta medicin för icke diagnostiserad autism.hon ger honom allergimedicin fast han inte är allergisk.det var före jul nu har han ingen medicin!jag som farmor har aldrig sett honom sjuk eller allergisk! umgänget med hans far har funkat bra fram tills nu då han börjar bli väldigt arg å ledsen när han inte får som han vill hos pappa har inte varit ett problem förut.vet att han har och har haft stora utbrott hos mamma om det här. Vad kan man som far (farmor) göra eller vart vänder man sej för hjälp.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån informationen i frågan kan det vara lämpligt att du vänder dig till socialtjänsten och ber om hjälp i form av att lämna in en så kallad orosanmälan.

Orosanmälan

Var och en som får kännedom eller misstanke om att ett barn far illa bör göra en anmälan till socialnämnden (14 kap. 1 c § socialtjänstlagen [SoL]). För att anmäla behöver man inte själv göra en egen bedömning angående om hur socialnämnden skulle se på saken, utan de räcker med att man utifrån sina egna iakttagelser misstänker att barnet far illa. Det kan handla om att barnet far illa både känslomässigt eller kroppsligt. Exempelvis har nästan alla barn en skolplikt och dessutom en rätt till att gå i skolan, därför är det inte tillåtet för en vårdnadshavare att hindra ett barn från att gå till skolan eller låta sitt barn stanna hemma bara för att barnet vill det (2 kap. 18 § regeringsformen) (7 kap. skollagen).

Vad kan socialtjänsten göra?

Om socialnämnden får in en anmälan kommer en utredning att inledas angående barnets behov av skydd och stöd (11 kap. 1-1a §§ SoL). Exempelvis finns de möjlighet för placering utanför hemmet enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialtjänsten kan också erbjuda samtalsstöd och råd till barn som riskerar att fara illa. En ändring av vårnden kan också utredas och socialtjänsten kan själva väcka talan i tingsrätten avseende den frågan (6 kap. 7 § föräldrabalken).

Slutsats

Utifrån informationen i frågan verkar det som att det finns en risk för att barnet far illa. Förhoppningsvis kan detta svar ge vägledning, dock kan jag tyvärr inte avgöra om du borde göra en anmälan eller inte, utan det är en bedömning som du själv får göra utifrån dina iakttagelser. Anmälan ska ske vid socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Det finns inga formella krav på anmälan och du kan välja att antingen göra det skriftligt eller muntligt. Du kan vara anonym om du vill det. För mer information om hur du gör en anmälan kan du klicka här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1721)
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?
2021-06-08 Har jag rätt att träffa mina barnbarn?

Alla besvarade frågor (93145)