FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/08/2022

Vad gör jag om jag felaktigt blir anmäld till Socialtjänsten?

Min sambos ex fru gör våra liv omöjliga genom att systematiskt soc anmäla oss som föräldrar . Detta är enligt mig, trakasserier och vill få ett slut på detta. Trakasserier gentemot oss och psykisk misshandla deras gemensamma barn Hur kan jag agera ?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.  

Jag tolkar det som att du anser att de anmälningar som görs mot dig görs på felaktiga grunder för att förstöra för er.  

Falsk beskyllning  

Enligt brottsbalken (15 kapitlet 7 §) kan någon som lämnar en falsk uppgift till socialtjänsten dömas för falsk beskyllning. 

Inledningsvis faller socialtjänsten in under annan myndighet. Det krävs under denna benämning att uppgiften gör att soc är skyldiga att göra en anmälan. Det gäller även att anmälan görs till myndigheten och inte t.ex. att det snabbt nämnts för en kompis på en middag även om kompisen jobbar på soc.  

För att det ska vara straffbart krävs det att exfrun med flit utgett felaktiga uppgifter. Det är alltså inte brottsligt att hon trott att förhållandena varit på så sätt som hon beskriver. Du uppger att hon gör detta för att trakassera er, vilket i sådant fall skulle falla in under uppsåtligheten, även om hon skulle räkna med att felaktigheten upptäcks under undersökningen. Din sambos exfru kan ha gjort sig skyldig till brottet även om det vore så att soc inte utreder saken för att de inte tror på henne.   

När det kommer till vad anmälan ska innehålla behöver det inte vara så att exfrun sagt att ni gör något brottsligt utan även att hon “påstår en besvärande omständighet” faller in under paragrafen. Det är brottsligt i denna paragraf att uppsåtligt lägga till information som inte stämmer till en faktisk situation eller att undvika att berätta om förmildrande omständigheter som hon vetat om.  

För att detta ska appliceras krävs dock att anmälan är sanningslös. Om exfrun missuppfattat situationen och tror att ett visst förhållande föreligger är detta alltså inte brottsligt. Om hon däremot inte insåg att det inte var sant men hade "skälig anledning att anta" att hennes uppgifter inte stämmer kan det röra sig om vårdslös beskylldning (15 kapitlet 7 § 3 stycket Brottsbalken).

Detta brott har även vissa underlättande omständigheter, det vill säga faktorer som gör att något som annars skulle falla under paragrafen i vissa fall för att det i slutändan faller utanför. Denna bedömning består av en balansering av hur allvarligt felet anses vara och hur underlättande omständigheterna är.  

Denna paragraf kan underlättas av att anmälaren själv påverkats av brottet eller att exfrun blivit kontaktad för att lämna uppgifter och då uppgivit felaktig information. Om exfrun själv inte kunnat kontrollera om det hon påstår faktiskt stämmer kan även detta underlätta situationen.  

Vad gör vi nu? 

Om ni utsätts för falska beskyllningar av exfrun kan ni vända er till polisen för att upprätta en polisanmälan.  

Jag hoppas att du fått lite klarhet i juridiken rörande situationen och vad ni kan göra nu.  

Vänligen, 

Lin ToftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”