Vad gör jag om jag fått felaktigt krav från ett lotteriföretag?

2020-06-02 i Inkasso
FRÅGA
2020-03-27. Uppringd av Lotteriföretag. Uppmanas att gå med i lotteri. Skyhöga vinster utlovas. Tackar nej. Får ett mejl 09:30 där man hälsar mig välkommen som deltagare. Tackar nej på nytt.2020-03.31. Nytt mejl: Att "jag ska fylla i bifogade blankett". Får en varning: "Skyddad vy: Akta! Kan innehålla virus". Avstår (har ju redan tackat nej 2 gånger!2020-04-02: Mejl 09:00 Faktura från X-företaget avseende köp hos Lotteriföretaget. "Tack för att du väljer Lotteriföretaget". 09:55. Mitt mejl-svar: "Tack, men jag har valt bort Lotteriföretaget".2020-04-03: Får information om att kreditupplysning hämtats ut X-företaget. Ifrågasätter!! Det här handlar INTE om krediter. X-företaget begär att jag ska rekvirera en ångerblankett för att makulera abonnemanget. Vägrar, då varken abonnemang eller avtal har tecknats.2020-04-22. Påminnelsefaktura. Beloppet har stigit från 428,00 till 489,09.2020-04-22, 22, 29 + 1/5: Påminnelsefakturor .2020-05-07: Inkassokrav, vecka 19 och 20: Beloppet höjt till 672,37. Klara hot: Kronofogde, Stämning hos Tingsrätten. Indrivning, Betalnings-förelägganden samt Betalningsanmärkningar!2020-05-11: Skickat Bestridande av fakturor till samtliga 6 inblandade företag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga har du blivit kontaktad av ett lotteriföretag (i det följande, 'Lotteriföretaget') med förfrågan om att gå med i Lotteriföretagets lotteri. Du har tackat nej och inte ingått något avtal. Det till trots har du nu fått ett antal betalningspåminnelser och inkassokrav. Utgångspunkten enligt svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Har du inte ingått något avtal är du därmed inte heller betalningsskyldig.

Min rekommendation är att du, precis som du gjort, bestrider eventuella fakturor du erhåller. Bestridande bör alltid ske skriftligen så det är möjligt att bevisa att så skett. Enkom ett krav med begäran om betalning innebär inte att du är betalningsskyldig. Många inkassoföretag undersöker inte kravet för fordran de sänder ut, de utför endast en tjänst för den som anlitat företaget. Om du bestridit fakturan med en saklig invändning (t.ex. att avtal inte ingåtts) ska ett seriöst inkassoföretag, enligt god inkassosed, inte ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Skulle det ändå ansökas om betalningsföreläggande (antingen av inkassoföretaget eller av Lotteriföretaget) måste du bestrida även det. Tycker du ansökan om betalningsföreläggande är felaktig bestrider du det genom att till Kronofogden skriftligen förklara vad som är felaktigt med kravet (att inget avtal finns er emellan), uppge ditt namn, personnummer och det målnummer som står i brevet. Du kan läsa mer på Kronofogdens hemsida om hur du bestrider en ansökan om betalningsföreläggande som du anser att är oriktig. Bestrider du en ansökan om betalningsföreläggande får du ingen anmärkning och Kronofogden går inte vidare med ärendet. Ärendet överlämnas istället till Lotteriföretaget som har att välja om det vill gå till domstol. Då det är Lotteriföretaget som påstår att det finns en fordran utifrån ett avtal er emellan kommer det att vara upp till Lotteriföretaget att bevisa att det föreligger ett sådant. Har du inte tackat ja och ingått något avtal torde det vara svårt att bevisa så.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att, precis som du gjort, bestrida de krav du får och att i bestridandet uppge att det inte ingåtts något avtal. Att det inte finns något avtal är en saklig invändning innebärande att ett seriöst inkassobolag inte ansöker om betalningsföreläggande. Skulle det ändock ansökas om betalningsföreläggande bör du bestrida även det. I slutändan blir Lotteriföretaget tvunget att gå till domstol för att få fastställt att du är betalningsskyldig. Du har enligt egen uppgift inte ingått något avtal, varför Lotteriföretaget inte heller lär kunna bevisa att så skett. För det fall att Lotteriföretaget är medvetet om att det inte kan styrka att något avtal finns är det sannolikt långsökt att du ens kommer att stämmas till domstol.

Om du behöver vidare hjälp av en av våra jurister eller om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?