Vad gör jag om grannbarnen stör eller brandutrymningsvägar är blockerade?

2020-07-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har en granne i vår BRF med barn som springer och hoppar i golven hela dagarna men oftast inom tiden 07-22 vilket är reglerna där man inte måste vara tyst med jag blir helt tokig då dom verkligen springer och hoppar i golven hela dagarna och min spontana känsla är att barnen aldrig är ute och leker av sig.Jag har påtalat BRF föreningen detta men dom säger att jag får leva med det och jag menar då på att jag kan spela hög bas hela dagarna isåfall men det är tydligen inte samma sak enligt dem.Vad är lagen här egentligen?Sedan är korridorerna/trappuppgångar brandvägar och en granne har stora barnvagnar precis utanför min dörr vilket jag också påtalat föreningen vilket dom säger att det inte får vara så men inget händer heller. Jag vill just helst inte brinna inne om det skulle ske om man säger så. Vad gör man med detta?/Mvh
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp din fråga, då jag tolkar det som att det finns flera olika problem.

1. Grannbarn som springer och hoppar i golven hela dagarna, och därmed stör.

2. Korridorer/Trappuppgångar, som utgör brandutrymningsväg, är blockerade.

Därefter kommer jag sammanfatta och redogöra för vad du kan göra härnäst.

Eftersom du nämner att du är med i en bostadsrättsförening och därmed bor i en bostadsrätt, blir bostadsrättslagen (härefter förkortad BrL) tillämplig.

1. Grannbarn som stör.

Jag uppfattar det som att problemet här är att du upplever dig störd av att grannbarnen springer och hoppar i golven om dagarna.

7 kap. BrL anger vilka rättigheter och skyldigheter bostadsrättsinnehavare har (i detta fallet dina grannar). Lagen säger att när en bostadsrättsinnehavare använder sin lägenhet ska hen se till så att de som bor runt omkring inte blir utsatta för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljön i den grad att det inte skäligen bör tålas. (7 kap. 9 § BrL)

Det är svårt att avgöra vad som anses utgöra sådana störningar som inte är tillåtna enligt lagen. En allmän riktlinje är att störningarna inte får medföra att en boende inte kan fungera på ett normalt sätt. Utgångspunkten är den allmänna uppfattningen om vad en boende i ett flerfamiljshus bör tåla. Enligt praxis räknas lekande barn i huvudregel som "levnadsljud" och är därmed okej, medan att spela hög musik hela dagarna anses som en mer omfattande störning.

2. Blockerade korridorer/trappuppgångar

Bostadsrättshavare har även en skyldighet att vid sin användning av lägenheten göra vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. (7 kap. 9 § BrL)

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) säger även att nyttjanderättshavare till byggnader/anläggningar (de som använder bostadsrätterna) har en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand (2 kap. 2 § LSO). I ditt fall innebär det att barnvagnarna som står utanför din dörr kan utgöra en brandrisk om de blockerar vägen för utgång precis som du säger och dina grannar har därmed en skyldighet att vidta åtgärder.

Dock finns det ingen reglering i bostadsrättslagen som säger vilka åtgärder du eller bostadsrättsföreningen kan vidta. Tvärtom, man bör vara försiktig med att flytta på annans egendom. Någon som flyttar på annans egendom kan riskera att begå brottet "egenmäktigt förfarande" (8 kap. 8 § brottsbalken). Egenmäktigt förfarande innebär att någon olovligt tar eller använder något som tillhör någon annan, utan avsikt att behålla eller sälja det (d.v.s kommer lämna tillbaka det).

Dock är inte varje förflyttning av egendom att räknas som "egenmäktigt förfarande". Enligt praxis är det tillåtet att flytta på något som varit i vägen, om ägaren kan komma åt egendomen lika lätt som innan och disponera egendomen på samma sätt.

Vad kan du göra?

Enligt vad jag kan utläsa ur lagen, ser jag det inte som olagligt att barnen hoppar och springer på golven. Men vad du kan göra är att kontakta dina grannar och berätta för dem hur du känner, ni kanske kan komma överens om något som passar er alla.

Angående att din dörr/korridor är blockerad av grannarnas barnvagnar, kan detta som du säger utgöra en brandrisk. I detta fall skulle jag först och främst råda dig till att be dina grannar flytta på sina barnvagnar och förklara situationen för dem; bl.a att de har en skyldighet som bostadsrättsinnehavare att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand samt bevara ordning runt omkring i huset.

Om de därefter inte flyttar på sin egendom, skulle jag råda dig att återigen ta kontakt med bostadsrättsföreningen, informera dem och be dem prata med grannarna.

Att själv flytta på barnvagnarna skulle som sagt kunna utgöra egenmäktigt förfarande, dels beroende på vart du flyttar dem. Att flytta på vagnarna någon meter så att de inte står i vägen för din dörr, bör således vara okej. Men att t.ex flytta dem till ett annat rum eller liknande, där ägaren inte lika lätt kan komma åt dem, skulle jag säga vore egenmäktigt förfarande.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1144)
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp

Alla besvarade frågor (89850)