Vad gör jag om ett företag monterat skorsten fel?

FRÅGA
HejVi köpte en öppen spis för mindre än ett år sedan av en butik där vi bor. Dem rekommenderade ett företag som kunde montera 8 meter skorsten och få kaminen på plats. Vi fick pris av det företaget, alltså separata fakturor. Vi har nu fått bekräftat av en takläggare att dem inte installerat den rätt, vårt tak läcker vid skorstenen och dem har inte satt fast takpannorna. Vi har tagit kontakt med dem och dem har varit här och påstår att allt är som det ska, vägrar att göra något åt taket... vad gör man? Även takpannor har spruckit där dem gått. Tack och mvh Majs
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Vid besvarandet av denna fråga utgår jag från att det är två skilda företag som är inblandade, ett företag som du köpt spisen av och ett annat företag som monterat den. Har jag missförstått dig är du välkommen att kommentera under detta svar!

Tillämplig lag
I det här fallet är det monteringen av skorstenen som är felaktig och därmed blir Konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig. Konsumenttjänstlagen är tvingande till din fördel och företag kan alltså inte ge dig sämre villkor än vad som finns i lagen (3 § KTjL).

Vad gör man om tjänsten är felaktig?
Det första man måste göra är att reklamera felet inom skälig tid från det att man upptäckte felet, det verkar vara gjort i ditt fall (17 § KTjL). Du har som konsument rätt att hålla inne betalning till så stor del att det fungerar som säkerhet för ditt krav (19 § KTjL).

I det här fallet verkar inte företaget vilja avhjälpa felet och det föreligger därför en tvist mellan er. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter kostnadsfritt. Det är viktigt att du sparar kvitton, mejl-konversationer och övrigt material som kan fungera som bevis. Notera att du även har rätt till skadestånd som det läckande taket kan ha orsakat på fastigheten.

Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan på allmänna reklamationsnämndens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (318)
2019-10-09 Konsument - Kan man bestrida en delfaktura vid tjänst?
2019-10-09 Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?
2019-09-30 Kan jag reklamera ett arbete?
2019-09-30 Entreprenörens faktura överstiger uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (73748)