Vad gör jag om det är alldeles för varmt i min bostadsrätt?

2019-10-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Bor i bostadsrättsförening som har installerat bergvärme.Jag har min lägenhet strax ovanför värmecentral.Med element avslagna och 4-5 grader utomhus håller min lägenhet 22-26 grader.Jag blir svettig av att äta frukost...Har köpt en portabel A/C med en slang som man kan dra ut genom ett fönster.När det är kallt utomhus blir det svårt att hålla en jämn temperatur.Får inte göra hål i fasaden, och får inte ha en extern del av en A/C.Har begärt att få göra ett hål i ett fönster och ha en adapter för A/C slangen,men föreningen har nekat då ventilation i huset är med självdrag.De tror att det kan skapa ett undertryck.Diskuterade med en representant för föreningen och vi besökte bergvärmecentralen.Den kändes som om den höll betydligt högre temperatur än min lägenhet.Om jag har ett rum som håller 30'C strax under mig är det inte underligt att det blir varmt. Representanten föreslog atg jag skulle kunna koppla in mig direkt till bergvärmen med något som skulle kunna kyla lägenheten.Vilket ansvar har föreningen att hålla en dräglig temperatur i min lägenhet, med tanke på att det är bergvärmeutrustningen som genererar värmen, inte naturen.Bör föreningen betala uppkoppling till bergvärmen om det löser problemet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bostadsrättsföreningen har en skyldighet att se till att lägenheten är i brukbart skick när ny ägare tillträder lägenheten (7 kap. 1 § bostadsrättslagen, BRL). Bostadsrättshavaren ansvarar, på egen bekostnad, för att hålla lägenheten i gott skick (7 kap. 12 § första stycket BRL). Bostadsrättsföreningen ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar mer än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler (7 kap. 12 § andra stycket BRL).

Däremot är det i bostadsrättslagen inte reglerat hur varmt det som högst får vara i föreningens fastighet. Enligt Miljöbalken (MB) har föreningen i egenskap av fastighetsägare, en skyldighet att se till att inomhustemperaturen inte medför olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig (9 kap. 3 § MB).

Som riktmärke för hur varmt det får vara i en lägenhet kan ledning tas från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus. Enligt myndighetens rekommendationer ska temperaturen inomhus vara mellan 20-23 grader. Den bör inte understiga 18 grader och bör inte överstiga 26 grader på sommaren. Under kortare perioder på sommaren får temperaturen uppgå till högst 28 grader. Det bör noteras att Folkhälsomyndighetens allmänna råd är just rådgivning och inte bindande. Däremot torde de vara en riktlinje för vad som även i praktiken kan accepteras.

Min rekommendation är att du i första hand kontaktar styrelsen i din förening och påtalar den höga värmen i din lägenhet (vilket du verkar ha gjort). Föreningen har en skyldighet att fortlöpande utföra egenkontroll, vilken kan innebära bland annat att mäta temperaturen i din lägenhet (jfr 26 kap. 19 § MB). Som synes enligt ovan finns det gränser för hur varmt det som högst får vara i en lägenhet. Föreningen har även en skyldighet att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa (9 kap. 9 § andra stycket MB). Du kan således inte explicit kräva att bostadsrättsföreningen betalar en uppkoppling till bergvärmen för nedkylning, däremot kan du kräva att föreningen tillhandahåller en lösning för att temperaturen ska sänkas, om den är över det tillåtna.

Om du inte får gehör från föreningen kan du vända dig till Miljönämnden i din kommun och klaga. För att komma i kontakt med rätt avdelning kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad. Miljönämnden kan kontrollmäta din lägenhet. Om det visar sig att temperaturen är högre än vad som är tillåtet kan den förelägga föreningen att tillhandahålla en lösning för att värmen i din lägenhet ska sänkas till vad som är tillåtet (jfr 26 kap. 9 § MB). Föreläggandet för förenas med ett vite föreningen blir skyldig att betala, om den inte följer det (26 kap. 14 § MB).

Sammanfattningsvis finns det gränser för hur varmt det får vara i en lägenhet. Ledning kan tas från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus. Du bör i första hand vända dig till din bostadsrättsförening och klaga över temperaturen. Du kan inte begära att det ska göras en inkoppling till bergvärmen; däremot är det en lösning föreningen kan välja och i sådana fall ska stå för. Det är dock möjligt att föreningen kan finna annan lösning som även den sänker temperaturen. Om du inte får gehör från föreningen kan du vända dig till Miljönämnden i din kommun. Nämnden kan kontrollmäta din lägenhet och om den finner att det är varmare än vad som är tillåtet kan den förelägga föreningen att finna en lösning som sänker värmen till vad som är tillåtet.

För det fall att du behöver hjälp av en av våra jurister på Lawlines juristbyrå i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (983)
2020-02-26 Får min vuxna dotter bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar?
2020-02-26 Gränsen mellan inneboende och andrahandsupplåtelse
2020-02-21 Vad innebär det att en bostadsrätt förverkas?
2020-02-20 Att bedriva näringsverksamhet i bostadsrätt - tillåtet?

Alla besvarade frågor (77458)