Vad gör jag om den andra föräldern inte lämnar över vårt barn

2017-12-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har en dotter varannan vecka och min son på 70% alltså delad vårdnad. Nu har mamman till barnen tagit min dotter på min vecka och vägrar ge tillbaka henne till mig. Så min fråga är, vad har jag för rätt och hur går jag tillväga för att få hem min dotter igen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Du skriver i din fråga att ni har delad vårdnad vilket i juridisk mening är så kallad gemensam vårdnad, eftersom att du har din dotter hemma 50 %.

Steg 1

Vad har du för rätt?
Till att börja med kan du själv åka hem till mamman och se om hon frivilligt vill lämna över dottern. Barnet har nämligen rätt att träffa dig. Om det ej fungerar råder jag dig att gå vidare till nästa steg.


Steg 2

Är det rätt av mamman att inte överlämna dottern?
Nej, det är inte rätt av mamman att inte överlämna er dotter. Det är dock inte helt klart vad som är gällande rätt på detta område. Beroende på hur länge hon håller er dotter skild ifrån dig blir det också två olika bedömningar.

Bedömning 1
Om skiljandet från din dotter pågår under en längre tid kan det vara att anse som brottet egenmäktighet med barn, här " target="_blank">7 kapitlet 4 § brottsbalken. Exakt vad en längre tid är går inte att säga, det blir en bedömning i varje enskilt fall. Avsikten med mammans agerande bör även vara att barnet ska vara varaktigt skilt från dig. Vad ska du göra i detta fall?

*Kontakta polisen på 114 14 och be om hjälp.


Bedömning 2
Om bedömningen blir att skiljandet inte pågått under en längre tid kan det inte anses som ett brott. Däremot hindrar mamman ert barns rätt till umgänge med dig som far, vilket inte är förenligt med föräldrabalkens bestämmelser. Vad ska du göra i detta fall?

*Här bör du kontakta ett juridiskt ombud och eventuellt ansöka om ensam vårdnad. Vi på Lawline har jurister som du kan kontakta här.

Vilken bedömning tror jag att det blir just nu?
Av frågan framgår att det hittills är en vecka som mamman undanhållit barnet ifrån dig. Jag misstänker att det inte är att anse som en längre tid och jag råder dig därför att kontakta ett juridiskt ombud.


Jag hoppas att du fick hjälp av svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Alicia Abreu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?