Vad gör jag när vi inte kan komma överens om min dotter?

2019-06-20 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och mitt ex kommer inte alla överens. Han vägrar att byta veckor med mig då han alltid har dottern på födelsedagar tycker jag att vi ska byta så vi har varannat år. Vad har jag för rättigheter? Vi var till familjerätten o dom hänvisa oss vidare då vi inte kan prata
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig är min utgångspunkt att ni har gemensam vårdnad om er dotter. Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Varken du eller ditt ex har därför några egentliga rättigheter. Det är uteslutande barnet som har rättigheter. Barnet har t.ex. en rätt att umgås med båda sina föräldrar. Däremot kan det argumenteras för att det är till barnets bästa att fira sin födelsedag med båda sina föräldrar, och inte alltid med den ena.

Utgångspunkten är att ni ska komma överens

Den som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). I ert fall, när ni har gemensam vårdnad, ska sådana beslut tas av er tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB). De frågor ni gemensamt ska besluta om som vårdnadshavare är större och mer ingripande beslut. Typiskt sett kan det avse vart barnet ska gå i skola/förskola eller vart det ska bo, längre utlandsresor m.m. Mer vardagliga avgöranden behöver inte vårdnadshavarna ta tillsammans. Till vardagliga avgöranden räknas t.ex. vad ett barn ska äta, sovtider m.m. Utgångspunkten är således att ni som vårdnadshavare ska klara av att komma överens om både boende och umgänge.

Kan ni inte komma överens är ett alternativ att du vänder dig till domstol

Normalt sett rekommenderar jag den som är i en situation som den du beskriver att vända sig till familjerätten för samarbetssamtal. Då ni redan försökt med det är nästa steg att ta juridisk hjälp. Med hjälp av domstol kan du få beslutat om det ska ske en ändring i vårdnaden (från gemensam till enskild) eller när er dotter har rätt till umgänge med den av er hon inte är boende med.

Mitt råd till dig är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan som en första åtgärd tillsända ditt ex dina krav och ett förslag till ändring av nuvarande förhållanden. Förhoppningen är att ni kan komma överens redan i det skedet, för att undvika domstolsförhandling. Kan ni inte komma överens kan juristen, som ombud för dig, lämna in en stämning till domstol. I slutändan blir det då domstolen som beslutar hur vårdnad, boende eller umgänge ska se ut. För ändamålet kan jag varmt rekommendera en jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt. Ofta går det att använda rättsskyddet i din hemförsäkring när det handlar om tvister om barns vårdnad, boende och umgänge.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1347)
2019-12-11 Min son och mamman till hans barn kommer inte överens - vad ska vi göra?
2019-12-08 Vem äger minderårigs moped?
2019-12-07 Vem ärver ett barns försäkringsersättning?
2019-12-07 Förälders umgängesrätt med tonårsson

Alla besvarade frågor (75510)