Vad gör jag när umgängesföräldern vägrar lämna ut barnets pass?

2019-07-07 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Min son är enligt dom stadigvarande boende hos mig och har umgänge med sin pappa enligt samma dom.Sommarumgänget som sonen skulle ha med sin pappa kunde inte genomföras då sonen vägrade att följa med sin pappa. Jag hade inför umgänget lämnat över sonens pass till pappan. Inför sonens umgänge med mig i sommar bad jag pappan återlämna passet så att vi kan åka på vår planerade resa. Nu vägrar pappan att återlämna passet och använder det som ett maktmedel för att jag inte ska kunna resa med sonen eftersom pappans umgänge inte gick som planerat.Hur går jag tillväga för att få tillbaka sonens pass? Kan jag vända mig till domstol och begära handräckning?Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag beklagar den situation som du har hamnat i. Jag kommer i mitt svar nedan att utgå från att de uppgifter du har uppgett, nämligen att sonen enligt dom är varaktigt boende hos dig och att pappan är sk. umgängesförälder. För det första kommer jag att förklara möjligheten till ett förbättrat samarbete som du kan få genom medling och samarbetssamtal; för det andra kommer jag att beskriva barnets rätt till umgänge och varför det är viktig att du medverkar så gott du kan till att umgänget blir av. Att umgänget genomförs kan nämligen anses vara i enlighet med barnets bästa, trots att barnet själv invänder mot detsamma.

Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad, jag kommer dock att utgå från det i mitt svar. Skulle du ha ensam vårdnad över sonen, är det korta svaret att det är du som vårdnadshavare som ska förfoga över passet.

Medling och samarbetssamtal: ett sätt att komma till rätta med samarbetssvårigheter och sabotage
I 6 kap. föräldrabalken (1949:381) (här kallad FB) regleras bestämmelser rörande vårdnad, boende och umgänge. Vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och dess tillsyn med hänsyn till ålder och mognad, 6:2 2 st. FB. Ifall ni båda är vårdnadshavare, finns det ingen särskild bestämmelse som reglerar hur passet ska förvaras er emellan. Att han vägrar lämna ut passet till dig kan snarast betraktas som sabotage. Ni bör i första hand försöka lösa konflikten genom medling och/eller samarbetssamtal.

Under rubriken "[f]örfarandet om vårdnad, boende och umgänge" finns bestämmelser som reglerar processen rörande dessa frågor. I 6:17 FB stadgas bl.a. att frågor som gäller bl.a. umgänge ska tas upp av rätten, i den ort där barnet har sitt hemvist. Socialtjänsten (under kommunen) är genom 6:17 a FB skyldiga att erbjuda föräldrar samtal som syftar till att nå enighet i frågor gällande bl.a. umgänge, sk. samarbetsavtal, enligt 5:3 1 st. 1 p. socialtjänstlagen (2001:453) (SoL); bestämmelsen syftar till att träffa ett avtal. Föräldrar kan alltså nå enighet i frågor rörande umgänge genom samarbetssamtalen enligt samma bestämmelse i SoL, 6:18 FB.

Det bästa vore möjligen om ni kunde komma överens om, genom avtal, att passet följer med barnet, alternativt att det stannar hos dig om en resa under tiden sonen är hos sin pappa inte är inplanerad. Barnet har rätt till sitt pass och fortsätter pappan att vägra lämna ut passet, alltså motverka ett gott samarbete er emellan, kan det leda till repressalier för honom om det uppdagas vid medling och samarbetssamtal.

Barnets rätt till umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken
Du skriver att det umgänge med pappan som var tilltänkt inte blev av, eftersom din son inte ville följa med honom. Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos enligt 6:15 FB (observera att rätten till umgänge är en rättighet som tillkommer barnet, inte föräldern). Föräldrarna bär gemensamt ansvaret över att umgänget kommer till stånd. Det är ibland i enlighet med principen om barnets bästa, att barnet inte anses vara förmöget att ta beslut om umgänget; alltså att umgänget genomförs mot barnets vilja. Utgångspunkten kan i någon mån sägas vara att barnet mår bäst av att umgås med båda föräldrarna. Du är alltså också skyldig att medverka till att umgänget blir av såsom är överenskommet.

Du uppger inte hur gammal din son är, men barnets vilja ska beaktas i takt med dess stigande ålder och mognad (6:2 a 3 st. FB och 6:11 FB in fine, dvs. i slutet av paragrafen). Någon definitiv gräns för när barnet är tillräckligt moget för att ta en viss typ av beslut finns inte, även om 12 år är en riktlinje enligt praxis. Full bestämmanderätt tillkommer ju inte barnet förrän det fyller 18 år. Tänk på att det uteblivna umgänget mellan barnet och pappan också kan bli föremål för medling och samarbetssamtal; det är ju barnets bästa som är det styrande syftet med detta. Detta rättfärdigar givetvis inte att sonens pappa vägrar lämna ut passet till dig; att visa sig inte vara samarbetsvillig genom att undanhålla passet från den andra vårdnadshavaren kommer definitivt att vara till hans nackdel vid samarbetssamtalen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82613)