Vad gör jag när somaliska pass inte godkänns av migrationsverket?

2021-04-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag har ett barn som är född 2014 och barnet är född i somalia och har ett somaliskt pass. Migrationsverket godkänner inte några handlingar från somalia sedan 1991. De säger att jag måste styrka faderskapet juridiskt och min fråga är hur kan jag göra det. Jag som är fader är svensk medborgare och var även svensk medborgare vid barnets födsel. Vart ska jag vända mig till för att bli juridiskt fader till min son här i sverige. Jag och min fru är gifta sedan 2013 men skatteverket godtar inte äktenskapet/vigselbeviset utfärdat av somaliska myndigheter av samma anledning som migrationsverket. Jag har gjort en anmälan om svensk medborgarskap till min son men migrationsverkets medborgarenhet säger att de inte prövar ärendet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte om barnet har uppehållstillstånd och är boende med er i Sverige? För ett mer utförligt svar så får du gärna återkomma till oss på Lawline med denna information! Ett barn som bor i hemlandet och inte är svensk medborgare måste ansöka om ett uppehållstillstånd på anknytning till förälder i Sverige om man har för avsikt att barnet ska flytta till föräldern i Sverige.

I 5 kap. 3 § 2 a utlänningslagen ska uppehållstillstånd, om inte annat följer av 17-17 b §§, ges till ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. För att bevilja uppehållstillstånd krävs det som huvudregel att den sökandes identitet är styrkt, t.ex. genom hemlandspass eller liknande.

Som du nämner godkänns dock inte somaliska pass sedan 1991, att styrka sin identitet genom pass är därför inte möjligt. I sådana fall kan det räcka att personen gör sin identitet sannolik. I ett ärende från Migrationsverket, MIG 2012:1, har Migrationsöverdomstolen uttalat att det inte finns ett absolut krav på att identitet behöver vara styrkt genom passhandling i alla situationer, de nämner att i många fall saknas det handlingar som visar personens identitet och att den sökande inte heller kan skaffa sådana dokument men att detta inte ska omöjliggöra familjeåterförening i Sverige.

I det ovan nämnda avgörandet, MIG 2012:1, hade parterna lämnat uppgifter om äktenskap, sammanboende, hemförhållande och barn och på så sätt gjort identiteten sannolik, sedan använde man sig av en DNA-analys för att styrka släktskapet. När den sökande lämnat uppgifter som gör det troligt för Migrationsverket att ni är släkt så kan man använda DNA-analys för att styrka detta - i ditt fall kanske Migrationsverket inte tror att ni är släkt baserat på de uppgifter ni lämnat in och har därför inte gjort en DNA-analys. Det går att göra en DNA-analys som privatperson men det kan bli lite svårare då det måste göras under övervakning, t.ex. om ditt barn befinner sig utomlands så ska han gå till en svensk ambassad eller liknande och göra det framför dom för att på så sätt styrka att du är fader till barnet - du kan läsa mer om detta här.

Jag hoppas detta gav dig lite mer klarhet, annars är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96466)