Vad gör jag när min bror hindrar mig från att använda och sälja min tomt?

FRÅGA
Hej!Jag äger en tomt som jag fått i arv av min far för länge sedan. Jag har lagfart, servitut på vägen, preliminärt bygglov m.m. Den ligger på en gård som en av mina bröder äger men inte nära hans boningshus så att det på något sätt skulle störa.Nu vill jag sälja den. Jag har erbjudit min bror att köpa den men han vill inte diskutera det.Lämnade in till mäklare som tog bilder, gjorde fin annons. Många var intresserade. Då hotar min bror mig, skriver otrevliga sms, hotar spekulanter som kommer för att titta, skriker, ljuger och säger att det är en privat väg trots att det finns servitut på vägen, plockar bort markeringar runt tomten osv. Han gör allt för att jaga bort ev köpare. Vad kan jag göra legalt? Han hindrar ju mig från att göra vad jag vill med det jag äger och förvalta det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga så äger du en tomt du erhållit i gåva av din far. Tomten ligger i anslutning till din ena brors gård; nu när du vill sälja tomten gör han allt han kan för att hindra det. Din bror hotar dig, skickar otrevliga SMS, hotar spekulanter m.m. Du undrar vad du rent juridiskt kan göra för att hindra detta. Från vad jag kan utläsa av din fråga handlar det inte om någon tvist om själva tomten. Du har lagfart, servitut på vägen som går till den och preliminärt bygglov. Det som är problemet är din brors beteende (hindrandet och hoten). Utifrån vad du berättat är frågan därför straffrättslig, det är helt enkelt möjligt att din bror begår brott när han hotar dig och spekulanter och om han hindrar dig tillträde till tomten genom att du inte får använda vägen.

Om din bror hindrar dig från att använda vägen trots servitutet kan han göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken, BrB). Egenmäktigt förfarande kan aktualiseras bland annat om en väg spärras av och du hindras från att ta dig till din fastighet. Om din bror rubbar din rätt (enligt servitutet) kan han således ha gjort sig skyldig till brottet.

Du nämner i din fråga att din bror hotar både dig och spekulanter som är och tittar på tomten. Det brott som i sådana fall kan aktualiseras är olaga hot. Brottet aktualiseras för den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för personens säkerhet eller personens egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § BrB). Brottet aktualiseras om hotet är allvarligt menat och du (eller de andra hotade) blir skrämda. Ett alternativt brott till olaga hot är brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). För ofredande döms den som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Till ofredande räknas t.ex. att knuffa någon, slita i någons kläder, telefonterror osv.

Eftersom det rör sig om en straffrättslig fråga är ditt alternativ att vända dig till polisen. I civilrättsliga tvister (om det t.ex. hade tvistats om vem som hade bäst rätt till tomten) går det att stämma personen för att få domstolen att besluta. Då det inte tvistas därom utan det är din brors beteende som är aktuellt, är min rekommendation att du vänder dig till polisen och gör en polisanmälan. Jag har full förståelse för att det kan vara jobbigt för dig att polisanmäla din bror för olaga hot och egenmäktigt förfarande. Det är dock de medel som står till buds för att förhoppningsvis få honom att upphöra med det oönskade beteendet. För att kontakta polisen kan du ringa 114 14 alternativt besöka din lokala polisstation.

Om något i svaret är oklart eller du av annan anledning behöver kontakta mig, nås jag per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (618)
2020-08-10 Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?

Alla besvarade frågor (82781)