Vad gör jag när jag fått brev från tullen?

2019-04-01 i Narkotikabrott
FRÅGA
Jag har fått brev från Tullverket vilket är följande:Underrättelse om beslag i postförsändelse.Tullverket har beslagtagit en postförsändelse innehållandes narkotika läkemedel från utlandet och med dig som mottagare.Postal tulldeklaration alt anmälan saknas eller är felaktig.Narkotika togs beslag med stöd av 22 andra stycken av lagen ( 2000:1225)om straff för smuggling( smugglingslagen).Det misstänkta smugglingsbrottet enligt 6 andra stycken smugglingslagen, bedöms som ringa.Med anledning av ovanstående ombeds du telefonledes alt skriftlig inom en månad kontakta Tullverket och redogöra för din kännedom om postförsändelsen och varorna som beslagtagits.I annat fall kommer varorna att förverkas enligt 16 lag (2000:1225) om straff för smuggling 3 fjärde stycken lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.Jag är student och har studiestöd, vad innebär detta brev för mig, vilka alternativ för eventuellt straff om jag åtalas, kommer det visas i belastningsregistret, finns det något sätt att undvika att få straffen synlig i belastningsregistret, kommer jag få fängelse för det om jag åtalas? Vet inte vad ska jag säga till Tullverket, oavsett vad jag säger kan jag bli straffat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brevet du har mottagit är på grund av att det i samband med postinförsel till Sverige stoppats ett brev/paket till dig innehållande narkotikaklassade läkemedel. Antingen för att du själv beställt något eller för att någon annan beställt något och skickat till dig/i ditt namn.

Normalstraffet för ringa narkotikasmuggling är dagsböter

Eftersom det av brevet framkommer att brottet är att anse som ringa innebär det att försändelsen innehåller en mindre mängd. Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader (6 § andra stycket lagen om straff för smuggling). Även om det finns fängelse i straffskalan är straffet i praktiken böter. Hur höga böter varierar beroende av (1) vilken typ av narkotika det rör sig om, (2) hur stor mängden är och (3) din inkomst. Enligt åklagarens RättsPM Strafföreläggande i bötesmål är normalstraffet för ringa narkotikasmuggling detsamma som för ringa narkotikabrott (Strafföreläggande i bötesmål, s. 16). Straffet för ringa narkotikabrott varierar mellan 30-150 dagsböter (Strafföreläggande i bötesmål, s. 11-14).

Det krävs uppsåt för att bli dömd

Att du mottagit ett brev från Tullverket avseende ringa narkotikasmuggling innebär däremot inte per automatik att du kommer att dömas för brottet. För att du ska kunna dömas till ansvar för brottet krävs det att du haft uppsåt att begå det (jfr 1 kap. 3 § brottsbalken). Med uppsåt krävs det enkelt förklarat att du haft en avsikt att smuggla narkotikan, alternativt att du varit likgiltig för att det du eventuellt beställt varit narkotikaklassat. Det innebär även att om någon annan beställt det narkotikaklassade läkemedlet till dig har du inte begått något brott. Du kan inte dömas för brott för att någon annan skickar något till dig.

Sammanfattning och råd

Av brevet att döma har det stoppats en försändelse med en mindre mängd narkotikaklassat läkemedel. Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader. I praktiken utdöms det dagsböter för brottet.

Om du inte ringer Tullverket kommer försändelsen att förverkas. Eftersom läkemedlet är narkotikaklassat kommer det sannolikt att förverkas även om du ringer dem. Oavsett om det förverkas eller ej kan du däremot bli misstänkt för ringa narkotikasmuggling. Om förundersökningen inte läggs ner kommer du antingen att bli kallad till förhör eller att få ett strafföreläggande med böter. Om du inte godkänner strafföreläggandet kan åklagare väcka åtal i domstol.

Min rekommendation är att du ringer Tullverket. Om du inte beställt något utan att t.ex. någon beställt utan din vetskap bör du berätta det. Förhoppningsvis slutar det vid att ärendet läggs ner. Om det inte skulle läggas ner och du blir åtalad för ringa narkotikasmuggling ska du ha i åtanke att det är åklagaren som har hela bevisbördan. Bevisbördan innebär att åklagaren har en skyldighet att bevisa, utom rimligt tvivel, att du smugglat det narkotikaklassade läkemedlet och att du haft uppsåt till brottet.

Om det skulle vara så att du har beställt läkemedlet som stoppats i tullen och du skulle dömas för ringa narkotikasmuggling, så kommer du inte att bli dömd till fängelse. Normalstraffet är böter.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Angående detta stycke: . För att du ska kunna dömas till ansvar för brottet krävs det att du haft uppsåt att begå det (jfr 1 kap. 3 § brottsbalken). Med uppsåt krävs det enkelt förklarat att du haft en avsikt att smuggla narkotikan, alternativt att du varit likgiltig för att det du eventuellt beställt varit narkotikaklassat. Om det är så att det var inte med uppsåt och ovisshet om att det var narkotikaklassat, är det tillräckligt skäl att lägga ner saken, eller kommer det inte spela något roll i åtalet, kommer man bli straffat ändå med eventuellt fängelse, eller dagsböter? Finns det något sätt att undvika det? Kommer det synas i belastningsregistret?
2019-04-01 16:57
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (345)
2019-09-19 Negativt urinprov
2019-09-10 Vad blir straffet för innehav av ett gram kokain?
2019-09-08 Påföljd för innehav av 17 gram cannabis
2019-08-31 Indraget körkort vid cannabisbruk?

Alla besvarade frågor (73015)