Vad gör jag när dödsbodelägarna inte kommer överens?

FRÅGA
Hej! Moster avled i januari. Inga barn och ingen make i livet. Mina två mostrar + mamma ärver. Mamma avled i feb och hann aldrig vara med på bodelning eller bouppteckning. Kusinerna till mina mostrar (en moster bor på hem och kan ej närvara, bara en moster kan närvara) har varit inne i den avlidna mosters lägenhet och rensat och ställt fram alla saker. Den ända fullmakten mamma har skrivit på är att en kusin får betala räkningar och ta fram allt som behövs till bouppteckningen. Vi vill att sakerna ska värderas och att en jurist ska ska hjälpa oss. Men kusinerna vill att vi alla ska sköta detta själva.Kusinerna bestämmer att bara två personer ska vara med vid bodelningen. Medan vi vill att tre syskon från oss ska vara med. Dom ska försöka ha bouppteckningen klar till den dagen vi ska dela saker. Vad har vi för rätt i allt detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Till och börja med ska jag förtydliga att dödsbodelägarna ska förvalta dödsboet gemensamt. Det innebär att samtliga dödsbodelägare måste vara eniga om de åtgärder som vidtas, förutom åtgärder som inte går att skjuta upp (18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Med andra ord måste alla dödsbodelägare måste vara med och fatta beslut kring varje enskild rättshandling som rör dödsboet. Genom en fullmakt kan dock dödsbodelägarna ge dig eller någon annan rätt att fatta beslut och agera för dödsboet.

För det första har inte din kusin inte rätt att handla utanför sin behörighet enligt fullmakten. För det andra får inte något beslut tas i dödsboet utan samtliga dödsbodelägares samtycke. Ni har rätt att vara med och fatta varje beslut som rör dödsboet, samt kan ett beslut inte fattas om en dödsbodelägare skulle motsätta sig det.

Om ni dödsbodelägare inte kan komma överens råder jag dig till att begära att en boutredningsman ska förvalta dödsboet åt er (19 kap. 1 § ÄB). En boutredningsman utses då av rätten och har till uppgift att bereda boet för skifte, skifta boet om ni så önskar och lämna ut egendom till er i enlighet med skiftet (se 23 kap. 5 § första stycket ÄB). Genom en boutredningsman kan du alltså se till att en annan opartisk person sköter boet. En sådan begäran kan du göra övriga dödsbodelägare samtycker och du skickar in den till tingsrätten där din moster hade sin hemvist vid sitt frånfälle.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (825)
2019-05-20 Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?
2019-05-18 Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?
2019-05-15 Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?
2019-05-11 Vilken rätt har särkullbarn till viss egendom?

Alla besvarade frågor (69212)