Vad gör jag åt ett upphovsrättsligt intrång?

2019-04-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag arbetar som grafiker och hade tagit fram en logotyp samt offert på den samt en hel del trycksaker där även logotypen fanns med. Kunden som jag arbetat med tidigare i några år och även gjort tre logotyper till tidigare för samma pris som nu tyckte att den totala offerten var för dyr. Efter ett möte kom vi ändå inte längre iom att jag hade satt ned priset tillräckligt och inte kunde gå ned mer pris. Jag gick vidare med andra kunder och tänkte inte så mycket på det. Senare fick jag höra och även såg själv att kunden tagit bort tidigare glasdekor och ersatt den med min logotyp som kunden inte betalat för. Logotypen finns nu på ett stort skyltfönster 3.3 m x 2.8 m, dessutom har den på deras Facebooksida samt på flera ställen inne i butiken. Kunden har använd logotypen i tre år utan min vetskap.Hur ska man gå tillväga och vilken rätt till ersättning har man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig kortfattat förklara skillnaden mellan ekonomiska och ideella rättigheter samt de sanktioner som kan aktualiseras vid ett upphovsrättsligt intrång. Den lag som är tillämplig är upphovsrättslagen, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. Avslutningsvis kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare.

Huvudregeln är att den som skapar ett verk har upphovsrätt

Den som skapat ett verk har också upphovsrätten till verket. Upphovsrätt kan fås bland annat för fotografier eller annat alster av bildkonst (1 § p5 URL). För att man ska få upphovsrätt till ett verk krävs att verket uppnår s.k. verkshöjd. Kravet för verkshöjd kommer inte att redogöras för närmre i frågan, det är dock ganska lågt ställt. Jag utgår i mitt svar från att logotypen uppnår verkshöjd.

Du har både en ekonomisk och en ideell rätt

Den ekonomiska rätten innebär att du som rättighetshavare har en ensamrätt att förfoga över verket. Förfoganderätten innebär en ensamrätt att sprida, publicera, kopiera m.m. Det finns undantag, t.ex. vid privat bruk, men jag bedömer inte att något av undantagen är tillämpliga i ditt fall (2 § URL). Den ekonomiska rätten kan överlåtas t.ex. genom ett avtal, att man säljer verket m.m.

Den ideella rätten innebär att du har rätt att bli namngiven, att verket inte får ändras så det är kränkande för dig som upphovsman eller används i sammanhang som är kränkande för dig. Den ideella rätten kan inte överlåtas, till motsats för den ekonomiska rätten (3 § URL). Den ideella rätten i ditt fall innebär bland annat en rätt att bli namngiven.

Du har rätt till ersättning för olovligt nyttjande

Den som kränker din upphovsrätt är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av ditt verk (54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. Den skäliga ersättningen har du som upphovsman alltid rätt till.

Sker intrånget uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den skäliga ersättningen betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (54 § andra stycket URL).

Mitt råd till dig är att du bokar tid med en jurist på Lawlines juristbyrå Juristen kan titta närmre på ditt fall och råda dig vidare. Den normala gången i ärenden som dessa är att en av våra jurister i ett första skede skickar ett varningsbrev som ombud för dig. Varningsbrevet kan kombineras med ett skadeståndskrav för olovligt nyttjande av din logotyp. Det är en fördel för dig att så tidigt som möjligt få iväg ett varningsbrev då fortsatt användning av logotypen därefter är bevisligen uppsåtlig, vilket i sin tur leder till högre skadestånd för det fall att du blir tvungen att stämma din motpart. Givetvis kan någon av våra jurister företräda dig även vid en eventuell stämning.

Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll