Vad gör jag åt en parkeringsbot som är felaktig?

Jag har fått en parkeringbot där det står att jag har stått på en adress men jag hade bilen parkerad på en helt annan adress.

Dessutom har parkeringsbolaget bötfälla mig på en adress som tillhör kommunen och där får de inte bötfälla mig.

Jag har överklagat 3 ggr och nu lämnar de över ärendet till sina jurister.

Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du överklagat parkeringsanmärkningen och fått avslag varför ärendet nu är överlämnat till bolagets jurister. Om du får en faktura avseende parkeringsanmärkningen kan du bestrida den, detsamma gäller om den skickas till inkasso eller Kronofogden.

Bolaget kan stämma dig för att få betalt

Om du bestrider ärendet kan bolaget välja att stämma dig till domstol för att få betalt. Bolaget har då att visa att det föreligger en skuld och att du parkerat på den aktuella platsen. Om du påstår att du inte parkerat blir det upp till dig att visa att du inte gjort det. Jag har tyvärr ingen närmre bakgrund till din fråga och kan inte göra någon vidare bedömning om vad som går att visa.

Ärendet kommer att hanteras som ett förenklat tvistemål

Eftersom jag utgår från att summan är ganska låg kommer det i sådana fall att hanteras som ett förenklat tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB).

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.

Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:

- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1342 kr exklusive moms.

- Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.

- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.

- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.

- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).

Högsta domstolen har i ett tidigare rättsfall beslutat att bland annat parkeringsbolag i normalfallet inte har rätt till ersättning för en timmes rättslig rådgivning (se NJA 2007 s. 579). Sådana företag förutsätts kunna klara sig utan ombud i okomplicerade mål.

Sammanfattningsvis innebär det att det finns en risk att parkeringsbolaget stämmer dig för att få betalt. I slutändan blir det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig eller ej, vilket avgörs utifrån vad som kan bevisas. Ärendet kommer att behandlas som en förenklat tvistemål innebärande att även om du förlorar behöver du inte betala din motparts rättegångskostnader fullt ut. Detsamma gäller dock för dig, om du anlitar en jurist kommer du bara att få betalt för en timmes rättslig rådgivning om du vinner tvisten. För det fall att du är intresserad av att boka tid med en av Lawlines jurister för åtminstone en timmes rättslig rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”