Vad går till bodelning när sambos separerar?

Min syster och hennes sambo håller på att flytta isär. Jag undrar vad delas? De har inga gemensamma barn men min syster har tre barn, men man delar väl inte barnens saker? Gemensamma lån delar man förstår jag men enskilda lån som varje part har delar man på dessa med? Gåvor som man fått delar man inte på förstår jag med. Men blir lite fundersam bara. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen (SamboL) är tillämplig i frågor om bodelning med anledning av att ett samboförhållande upphört. När två sambos separerar ska samboegendomen fördelas mellan dem enligt 8 § 1 st SamboL om någon av samborna begär det. Samboegendom är enligt 3 § SamboL sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning och inget av undantagen i 4 eller 9 §§ är tillämpliga. Gemensamt bohag är enligt 6 § SamboL möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Barnens tillhörigheter

Eftersom att barnens saker med största sannolikhet inte är införskaffade för sambornas gemensamma bruk ska de inte omfattas vid en bodelning. Dessutom är förmodligen inte barnens tillhörigheter sådant lösöre som avses i 6 § SamboL (se stycket ovan) och är därför även på denna grund inte att ses som gemensamt bohag.

Skulder

Vad gäller skulder ska de vid bodelning mellan två sambos ska avräknas i enlighet med 13 § SamboL. Skulderna som uppkommit mot sambon och som inte är förenade med viss förmånsrätt (exempelvis pant) eller som inte kan hänföras till samboegendomen, ska ersättas med medel ur samboegendomen endast om sambon inte har förmåga att betala av skulden med annan egendom. Skulder som är hänförliga till samboegendomen ska däremot få täckning ur samboegendomen vid bodelningen. Detta gäller oavsett vem av samborna som står på skulden.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Har du en till eller andra funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor.

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning