Vad går först av laglott och testamente?

Hej. Min mors make gick bort i våras och min mor gick bort i höstas. Jag är enda bröst arvinge till min mor. Min mors make hade två barn sedan tidigare äktenskap. I deras testamente står att kvarlåtenskapen skall fördelas så att jag ärver 1/2 och makens barn delar på andra hälften. Frågan gäller det sk fadersarvet. Min mors make hade mer kontanter på sitt konto när han dog än min mor. Enligt boupptäckningsmannen så skall dessa inte delas lika utan så att makens barn får dela på mellanskillnaden/överskottet och jag får inget. Stämmer detta? Det är först nu i slutet av boupptäckningen detta framkommit med det sk fadersarvet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline, jag hoppas kunna hjälpa dig på bästa möjliga sett!

Denna fråga rör både både arv och bodelning mellan ett gift par, därför är både Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga.

Hur ser arvsordningen ut?

Jag tänker att vi börjar med allt från början för att du ska förstå hur jag tänker och att det ska bli så tydligt och metodiskt som möjligt. Till att börja med kan jag berätta hur arvsordningen normalt sett ser ut. Huvudregeln vad gäller arv är att bröstarvingarna ärver allt, ÄB 2:1. Bröstarvingarna är barnen till den som går bort. Du har alltså ingen laglig rätt att kräva något arv från din mammas make, då du inte är bröstarvinge till honom. Precis som att din mammas makes barn inte har någon rätt att kräva arv från din mamma. Däremot kan din mamma eller din mammas make välja att testamentera en del av arvet till något av er barn eller någon annan.

Vad är laglotten?

Bröstarvingarna har dock alltid rätt till sin laglott, ÄB 7:1. Laglotten är hälften av det som arvingen hade fått om inget testamente fanns. I ditt fall är laglotten alltså hälften av arvet, eftersom du som ensamt barn till din mamma skulle ha fått hela arvet utan testamente blir laglotten hälften. När du skriver att det i deras testamente stod att du skulle få hälften och att de andra två barnen skulle få den andra hälften antar jag att det rör arvet som finns kvar när din mamma går bort. Det testamentet är alltså helt okej och går inte emot din rätt att få ut din laglott.

Vad gäller faderskapsarvet?

Ovan har jag tagit upp saker som är viktiga för att man ska kunna förstå detta kommande stycke. Jag tänker att jag berättar hur arvskiftet går till från och med att din mors make går bort.

När din mors make dör upplöses äktenskapet, ÄktB 1:5. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning äga rum, ÄktB 9:1. Det som ska ingå i bodelningen är allt giftorättsgods, ÄktB 10:1. I detta fall antar jag att all egendom som de har är giftorättsgods då jag inte har någon info om att något skulle vara enskild egendom, se ÄktB 7:2. I en bodelning ingår alltså giftorättsgods medan enskild egendom lämnas utanför.

Nu kommer det lite mer komplicerade saker. När din mors make går bort kan två scenarios inträffa. Detta beror på att jag inte vet vad som står i testamentet eller hur det ska tolkas. Ett testamente ska alltid tolkas efter vad man tror är testatorns vilja.

Första scenariot: Antingen har din mamma valt att ingen bodelning ska äga rum. Parterna behåller därmed sitt giftorättsgods rakt av, ÄktB 12:2. Vilket är ett alternativ för den efterlevande att bestämma. Dödsboet efter din mammas make behåller då all sin egendom och detta kommer att ärvas av hans barn. Normalt sett ärver efterlevande make allting men eftersom att din mamma och hennes make inte har några gemensamma arvingar sker inte detta i ert fall, ÄB 3:1 1 st. Därmed ärver barnen till din mammas make allting från honom. Det du benämner som fadersarvet delas av dem redan då, även den mellanskillnad som du pratar om.

Andra scenariot: Om din mamma inte har valt att åberopa att parterna ska behålla giftorättsgods kommer hon en bodelning att äga rum som ovan nämnt, ÄktB 9:1. Då ska makarnas andelar i boet räknas och sedan gör man avräkning för eventuella skulder, ÄktB 11:1 och 11:2. Det som återstod ska sedan delas lika, ÄktB 11:3. Om så sker kommer alltså din mamma och hennes makes dödsbo ha lika stora delar efter bodelningen. Förutsatt att allt de äger är giftorättsgods och att ingen har enskild egendom. I så fall kommer det faktum att din mors make hade mer pengar inte spela någon roll utan dessa "extra pengar" kommer även att tillfalla dig i viss utsträckning.

Men i och med att bouppteckningsmannen har sagt att det så kallade fadersarvet ska delas lika mellan barnen till din mors make låter det som att det första scenariot är det som inträffat.

Sammanfattning: För att besvara din fråga ännu mer precist och säkert hade jag behövt mer omständigheter. Men troligen har det jag nämner i första scenariot inträffat vilket inte innebär några felaktigheter. Hoppas att detta besvarade din fråga. Om inte så rekommenderar jag att du skriver en fråga till där du preciserar vad som stod i testamentet och vad som hände när din mammas make gick bort, om de genomförde en bodelning eller inte.

Med vänliga hälsningar,

Marcus LjungbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”