Vad går att åberopa som ett dolt fel?

2020-03-09 i Fel i fastighet
FRÅGA
Kan det åbetopas som dolt fel om ett golv i tidigare förråd grundlagts på vanliga trädgårdsplattor utan underliggande isolering, ej gjuten betongplatta?tacksam för svarMvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör köp av fastighet, vilket gör att 4 kap. jordabalken (JB) blir tillämpligt. Köparen har en vidsträckt undersökningsplikt (se 4 kap. 19 § andra stycket JB). Den innebär att det är köparen själv som får bära risken för fel som denne borde ha upptäckt vid en sådan undersökning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Med andra ord kan köparen inte åberopa sådana fel som denne borde ha upptäckt vid en sådan undersökning. Undersökningsplikten är som sagt vidsträckt, vilket betyder att det inte räcker med en översiktlig undersökning utan att även exempelvis trånga utrymmen måste undersökas, och om det finns "varningssignaler" som att huset är gammalt kan det innebära att köparen måste göra en extra noggrann undersökning.

Angående dolda fel som du nämner i din fråga är det alltså sådana fel som köparen inte hade kunnat upptäcka trots att denne gjorde en ordentlig undersökning vid köpet. Sådana fel måste säljaren ansvara för. Avgörande för om golvet i det tidigare förrådet som du beskriver i din fråga går att räkna som ett dolt fel eller inte är ifall det hade gått att upptäcka vid köparens undersökning eller inte.

Om köparen upptäcker ett fel måste denne ta kontakt med säljaren och påpeka felet inom skälig tid, se 4 kap. 19 a § JB. Det som därefter kan bli aktuellt är avdrag på köpeskillingen eller att köpet hävs ifall felet är väsentligt, samt att man har rätt till ersättning, se 4 kap. 12 § JB.

Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett exakt svar på huruvida just det fel du beskriver är ett dolt fel eller inte såhär över internet, men jag hoppas att jag kunnat förklara vad som gäller enligt lag. Jag kan även rekommendera att ta kontakt med Lawline via telefon, då kan du få ytterligare rådgivning och hjälp i ditt ärende.

Stort lycka till.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (419)
2020-09-28 Har köparen av fastighet undersökningsplikt gällande bygglov?
2020-09-26 Fel i fastigheten
2020-09-24 Vad kan jag göra vid fel i fastighet?
2020-09-08 Kan jag avskriva dolda fel genom att sälja fastigheten i befintligt skick?

Alla besvarade frågor (84563)