Vad gäller vid vårdnadstvist när en är biologisk förälder och en är adoptivförälder?

Hej, Skriver en fråga gällande min dotter som har problem med ett tidigare förhållande

Dotter har varit ensamstående i ett par år men har nu träffat någon det tidigare x:et gillar inte detta utan hotar med att ha ensam vårdnad om två barn. Ett barn är min dotters biologiska mor som är adopterad av x:et. X:et är biologisk mor till det andra barnet som då min dotter har adopterat. Vad gäller vid en vårdnadstvist? Kan adoptivförälder få vårdnand om bägge barn eller gäller biologisk förälder.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Adoptivbarn likställs med biologiska barn (4 kap. 8 § första stycket föräldrabalken) och det är därmed ingen skillnad i vem som är biologisk förälder och adoptivförälder.

Utgångspunkten för vårdnaden av ett eller flera barn är att den ska vara gemensam. Vid en vårdnadstvist är barnets bästa avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Det är en av grundpelarna i FN:s barnkonvention. Barnets intressen kommer alltid gå före föräldrarnas intressen. Vad som är respektive barns bästa varierar från fall till fall och beror helt på individuella omständigheter.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”