Vad gäller vid vårdnadstvist angående barnets boende?

Hej! Min sambo har en son sedan innan, han är idag 9. Vi har sedan vi träffades haft en överenskommelse med pojkens mamma om hur vi ska göra med hans boende och hämtningar och lämningar. Pojken har bott hos sin mamma i veckorna och hos pappa på helgens sedan de separerade då han inte skulle behöva bryta upp från förskola mm. Vår överenskommelse har varit att den som ska ha hämtat pojken där han befinner sig samt att han ska gå 1-3an hos mamma och 4-6 hos pappa. Nu har mamman helt plötsligt bestämt att hon inte går med på detta längre. Vi valde att flytta tillbaka till min sambos hemstad och då satte hon sig på tvären med allt. Så hon vägrar att hämta, hon vägrar att han ska få flytta hit sen och hon bestämmer på vilka villkor vi får hämta och lämna honom, då de ska passa henne. De har gemensam vårdnad om pojken och vi har alla gått med på denna överenskommelse sedan 4 år tillbaka. Den finns skriftligt. Nu har hon även tagits sig friheten att de ska resa bort utan att prata med oss, utan bara bokat en resa och sedan säger att hon ska ha sonen för att vi inte har sagt att vi ska göra något då. Kan hon bara ta och bestämma allt på de sättet utan att vi kan säga något? Vi har även en dotter tillsammans som detta tar väldigt mycket på då hon saknat sin bror och pojken vill inte vara hos sin mamma utan här.

Hälsningar

Frustrerad mamma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gemensamt beslutsfattande

Utgångspunkten är att föräldrarna ska fatta gemensamma beslut som rör barnet (6 kap. 13 § föräldrabalken (FB)). Boendeföräldern har rätt att ensam fatta beslut inom ramen för den dagliga omsorgen. Beslut av mer ingripande betydelse, såsom val av skolgång eller bosättning ska fattas gemensamt. Av förarbeten framgår dock att det inte följer någon rättslig påföljd om den ene föräldern fattar beslut i strid mot den andres vilja. Det skulle dock kunna påverka frågan om ensam vårdnad om det skulle begäras i framtiden. Det verkar dock falla utanför frågeställningen varför jag i stället nedan kommer redogöra för möjligheten att begära verkställighet av det nämnda avtalet.

Verkställighet av avtal

Du nämner i frågan att vårdnadshavarna har ett skriftligt avtal om gemensam vårdnad och hur boendet ska regleras baserat på barnets skolgång. Om avtalet är godkänt av socialnämnden såsom anges i 6 kap. 14 a § andra stycket FB finns det möjlighet att hos domstol begära verkställighet av avtalet (21 kap. 1 § tredje stycket FB). Är avtalet ännu inte godkänt av socialnämnden finns det möjlighet för föräldrarna att ändra sig. Är avtalet godkänt och begäran om verkställighet begärs hos tingsrätten kan rätten utse en medlare för att inom två veckor försöka lösa tvisten på frivillig basis (21 kap. 2 § FB). I annat fall kan rätten förelägga om att vite ska utdömas mot den förälder som inte upprätthåller sin del av avtalet (21 kap. 3 § FB).

Begäran om domstolsavgörande angående barnets boende

Är avtalet inte godkänt och begäran om verkställighet är utesluten kan i stället boendefrågan på yrkande avgöras av domstol (6 kap. 14 a § FB). Avgörande för domstolens beslutsfattande är vad som är bäst för barnet, men hänsyn tas även till barnets vilja beroende på barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB).

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000