Vad gäller vid utmätning och försäljning av pantsatt egendom?

2018-12-29 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Hur sker en försäljning om något utmäts om tredje man har panträtt på egendomen? Har hittat § som handlar om detta, men eftersom jag inte är någon jurist så förstår jag inte vad dom innebär och hoppas att ni skulle kunna hjälpa mig där. Utsökningsbalken 8:11 och 9:4
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som gäller vi utmätning och försäljning av pantsatt lös egendom för annan borgenärs fordran (dvs. inte panthavaren).

När sådan egendom utmäts görs förbehåll för panthavarens rätt. Det innebär att egendomens värde måste överstiga den fordran som den pantsattes för. Nämligen får inte pantsatt egendom säljas om inte köpeskillingen också räcker för att betala panthavarens fordran (se 9 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken (UB)).

Om så är fallet är panthavaren skyldig att ta emot betalning även om hans fordran inte har förfallit till betalning (se 8 kap. 11 § UB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (388)
2019-08-15 Handpant och sakrättsligt skydd
2019-08-13 Ditt hus ska inte utmätas för din partners skulder
2019-08-01 Får Kronofogden utmäta ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada?
2019-07-30 Kan kronofogden utmäta egendom som givits i gåva?

Alla besvarade frågor (72173)