Vad gäller vid uppsägning enligt UEB-lagen?

2019-06-07 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Jag hyr en privat bostadsrätt i andrahand. Vi har ett tidsbestämmt 12-månaders kontrakt som går ut nu i juli. I kontraktet står det att båda parter har tre månaders uppsägningstid. Min hyresvärd sa upp kontraktet i juni och förväntar sig att jag ska flytta ut nu när kontraktet går ut i juli. Min förväntan å andra sidan är att tre månaders uppsägningstid trots allt gäller och att jag därmed har rätt att bo kvar till 1:a oktober (dvs 3 hela kalendermånader från uppsägningen i juni). Vad är det som gäller? Tack! Niklas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag måste tyvärr meddela dig att ert hyresförhållande upphör i juli, och att du därmed är skyldig att flytta från bostaden. Eftersom någon uppsägning krävs inte för att avsluta hyresförhållandet, och för att du inte har något besittningsskydd. DOCK med det undantaget att det TYDLIGT framgår i ert skriftliga avtal att det ska föreligga uppsägning. I sådant fall gäller det. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen).

Vad gäller vid uppsägning enligt UEB-lagen

Du hyr en bostad i form av en bostadsrättslägenhet. Jag utgår från att uthyrningen ligger utanför näringsverksamhet och att uthyrningen inte sker för fritidsändamål. Samt att din hyresvärd (personen som äger den andel i föreningen som motsvaras av bostadsrätten) endast hyr ut till dig. Denna utgångspunkt är väsentlig på grund av lagens besvärliga tillämpningsområde (1 §).

Eran upplåtelse gäller för bestämd tid och den upplåtelsen upphör att gälla vid hyrestidens utgång (juli) utan föregående uppsägning (3 §). Det vill säga någon uppsägning krävs inte för att avsluta hyresförhållandet. Att hyresvärden ändå har valt att formellt säga upp avtalet med dig ska inte ha någon praktisk betydelse. Någon rätt till förlängning av upplåtelsen finns inte heller. Observera dock att om ni har avtalat om att det ska föreligga uppsägning för att avsluta hyresförhållandet så gäller det. Med andra ord en särskilt skyddsklausul till nytta för dig. Har inte det skett gäller huvudregeln att hyresförhållandet helt enkelt upphör i juli utan uppsägning. Avslutningsvis vill jag påpeka att villkoret i ert skriftliga avtal som föreskriver att båda parter har tre månaders uppsägningstid är utan verkan. Eftersom avtalsvillkoret är till nackdel för dig. Du har i egenskap av hyresgäst en månads uppsägningstid oavsett vad det skriftliga avtalet föreskriver i den delen (2, 3 §§). Det sistnämnda beror på att lagen har en tvingande regel som föreskriver en månads uppsägningstid för det fall att hyresgästen väljer att säga upp avtalet (3 §).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll