Vad gäller vid uppsägning av jakträttsavtal?

2019-12-20 i Avtal
FRÅGA
uppsägning av jaktavtal jag vill ha blanketter
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du vill ha hjälp med hur man kan säga upp ett jaktavtal (jakträttsavtal). Det framgår inte tydligt nog av din fråga om du ställer den utifrån att du är personen som har rätt att jaga eller om du är personen som äger marken någon annan får lov att jaga på. Jag kommer därför att svara på din fråga utifrån ett mer "generellt synsätt". Jag kommer att ta hjälp av Jaktlagen (och i den mån den hänvisar vidare även Jordabalken).

Ett jakträttsavtal ska sägas upp för att det inte ska fortsätta att gälla.

Avtal med avtalad tid:
Om det finns ett jakträttsavtal där avtalstiden har varit minst 1 år ska avtalet sägas upp för att det ska sluta att gälla (16 § 1 st Jaktlagen). Om parterna i avtalet inte har kommit överens om något annat ska avtalet sägas upp 6 månader innan avtalets utgång. Om en uppsägning inte görs i tid kommer avtalet att förlängas med lika lång tid som det ursprungliga avtalet gällde för (16 § 2 st Jaktlagen).

För att förtydliga detta ges här ett exempel: Ett jaktavtal finns mellan 1 januari 2019 fram tills 1 januari 2021. För att detta avtal ska sluta att gälla måste det sägas upp senast 1 juli 2020 (6 månader innan 1/1 2021). Om detta inte görs kommer avtalet få en ny period på 2 år, vilket gör att det nu istället kommer föreligga ett avtal som sträcker sig till 1 januari 2023 med samma regler för uppsägning.

Avtal på obestämd tid:
Om man istället har ett jakträttsavtal som löper på obestämd tid ska detta också sägas upp för att sluta att gälla. Man kan dock inte ställa kravet på "6 månader innan avtalstidens utgång" eftersom man i dessa fall inte har någon avslutningstid för avtalet. Vad som gäller för dessa avtal är att avtalet slutar att gälla (det sägs upp) 6 månader efter att man har sagt upp det (16 § 3 st Jaktlagen).

En uppsägning ska ske skriftligt.

Oavsett vilken typ av avtal det handlar om ska uppsägningen ske skriftligt. Detta följer av 16 § 4 st Jaktlagen som hänvisar vidare till 8 kapitlet 8 § Jordabalken. Det framgår inget vidare av lagen vad som menas med "skriftligen" vilket gör det lite oklart om det måste ske genom blanketter, egen skrivet dokument eller om det räcker att skicka ett mail till den andra parten och förklara att man säger upp avtalet.

Vad jag råder dig att göra för att vara på den säkra sidan är att upprätta ett eget "uppsägningsdokument" där du skriver att du vill säga upp avtalet, redovisar för datum samt skriver på dokumentet. Jag råder dig också att göra kopior på dokumentet så du kan spara en upplaga. Sedan kan du antingen skicka detta dokument med posten (helst då genom prioriterad post) eller överlämna det till den andra parten i avtalet.

Om du inte anser att du har fått tillräcklig hjälp genom mitt svar är det bara att skicka in en ny fråga till oss via vår gratistjänst. Känner du att det inte skulle räcka kan du alltid ringa till juristerna här på Lawline också! Med det sagt vill jag önska dig en trevlig helg och ett gott nytt år.

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1253)
2020-03-26 Giltighet av muntligt avtal avseende vem som är ägare till en hund
2020-03-26 Rätt att ångra ingånget avtal om försäljning av hund?
2020-03-25 Hur bokar man tid med Lawlines jurister?
2020-03-23 Boka tid med Lawlines jurister

Alla besvarade frågor (78401)