Vad gäller vid uppsägning av hyreskontrakt i förtid från hyresvärdens sida?

2018-09-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Vi hyr övervåningen på ett hus , 2 rum och kök. Vi har bara bott drygt 5 månader och nu säger våra hyresvärdar att de ska sälja huset och att vi måste flytta så fort som möjligt. Vi har kontrakt på ett år och vi som hyresgäster har 3 månader uppsägning om vi säger upp, men vad har vi för rättigheter när de tänker sälja? Kan de bara kasta ut oss när de säljer huset? Har vi några rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är så att ni hyr bostaden av hyresvärden som privatperson finns bestämmelser om detta i privatuthyrningslagen. I annat fall återfinns bestämmelserna i den så kallade hyreslagen som återfinns i 12 kap. jordabalken (JB).

Vad som gäller enligt privatuthyrningslagen

Hyresavtal får sägas upp i förtid (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Dock föreligger en uppsägningstid om minst tre månader, men ni kan ha avtalat om längre (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Lagen är tvingande till hyresgästens (din) förmån, så kortare uppsägningstid än tre månader kan inte göras gällande (2 § privatuthyrningslagen). Om ni inte har avtalat om annat har du heller ingen rätt att förlänga kontraktet (3 § tredje stycket privatuthyrningslagen)

Vad som gäller enligt hyreslagen

Eftersom det rör sig om ett tidsbegränsat hyresavtal om ett år så gäller även i detta fall en uppsägningstid om tre månader (12 kap. 4 § andra stycket tredje punkten JB). En uppsägning ska ske skriftligen (12 kap. 8 § JB). Hyresrätten kan förverkas vilka berättigar uppsägning i förtid exempelvis vid dröjsmål av betalning, vanvård eller andra liknande skyldigheter åsidosätts, men eftersom inget tyder på att så är fallet kommer jag inte uppehålla mig vidare om dessa omständigheter (12 kap. 42 § JB). Något besittningsskydd enligt 12 kap. 46 § JB föreligger troligtvis inte eftersom det tycks röra sig om en bostadslägenhet som utgör en del av hyresvärdens bostad (12 kap. 45 § tredje punkten JB).

Sammanfattning

Oavsett vilket regelverk du faller inom så råder en uppsägningstid om tre månader. Uppsägningen ska ske skriftligen. Om du och hyresvärden inte kommer överens kan du vända dig till hyresnämnden för att göra din rätt gällande.

Hoppas svaret varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1455)
2019-10-14 När kan lagen om uthyrning av egen bostad tillämpas?
2019-10-11 Andrahandsuthyrning under en lång tidsperiod - Kan man anmäla det till polisen?
2019-10-11 Betalningsansvar för hyresrätt vid handläggning och prövning i hyresnämnden
2019-10-11 Hyresgästs skyldighet att ersätta hyresvärd vid hyra av möblerat rum

Alla besvarade frågor (73747)