Vad gäller vid uppsägning av hyresavtal enligt privatuthyrningslagen?

Hej! Den 1 December flyttade jag in i en stuga på mina hyresvärdars tomt. Vi skrev kontrakt och uppsägnings tiden är 2 månader. I samband med detta hade dom kontakt med kommunen för att stugan skulle rivas. De försökta kämpa emot men det gick tydligen inte så nu 3,5 månader senare säger dom att stugan ska bort och jag måste flytta om 2 månader. Så min fråga är om det är okej att skaffa en hyresvärd och säga att dom vill ha en långtidsboende hyresgäst utan att säga att stugan kanske måste rivas snart?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga som rör hyra regleras i två lagar, den första lagen är Jordabalken (JB), mer exakt 12 kap. Jordabalken och denna del kallas mer alldagligt för hyreslagen. Den andra lagen gäller vid uthyrning av egen bostad som inte är hyresrätt, denna lag kallas: lagen om uthyrning av egen bostad. Det händer även att den mer alldagligt kallas för Privatuthyrningslagen och är det som kommer användas här nedan.

Vilken lag är tillämplig?

Eftersom frågan gäller en stuga på din hyresvärds tomt så kommer jag förutsätta att ert avtal är grundat på bestämmelserna i privatuthyrningslagen. Detta förutsätter dock att detta är den enda bostad som personen hyr ut och annars att det är den första bostaden av flera som hyrs ut och att detta sker utanför näringsverksamhet, dvs att det sker av hyresvärden som privatperson (1 § Privatuthyrningslagen). Det kan även vara bra att känna till att 12 kap. Jordabalken är tillämplig i de fall det inte finns något särskilt reglerat i privatuthyrningslagen (1 § 2 stycket Privatuthyrningslagen).

Vad gäller i din specifika situation?

Det kan självklart diskuteras hur lämpligt agerandet har varit från hyresvärdens sida med hänsyn till att ingen information lämnades angående stugans troliga rivning. Detta är dock inget som regleras specifikt genom lagen. När en uthyrning sker genom privatuthyrningslagen så finns det inget besittningsskydd för hyresgästen (3 § 3 stycket Privatuthyrningslagen). Vad detta innebär är att du inte har någon rätt till förlängning av kontraktet, oavsett vad uppsägningen beror på. Även om det som sagt kan ifrågasättas hur det har gått till i din situation så är det inget som hindrar din hyresvärd att säga upp kontraktet.

Vad du dock bör vara vaksam på är reglerna om uppsägningstid som är tvingande till hyresgästens fördel. Enligt lag så ska du som hyresgäst ha rätt till tre månaders uppsägningstid om det är hyresvärden som säger upp (3 § 2 stycket Privatuthyrningslagen). Det går att avtala om längre uppsägningstid men inte kortare än vad som står i lagen (2 § Privatuthyrningslagen). Om hyreskontraktet för stugan sades upp i början av mars, t.ex. den femte, så ska du ha rätt att bo kvar hela mars, april, maj och juni med utflyttning sista juni. Man räknar exempelvis 5 mars till 5 april som en månad och att avtalet upphör att gälla vid nästkommande månadsskifte efter tre månader, dvs i slutet på juni.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000