FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt25/10/2020

Vad gäller vid upphovsrättsintrång?

Jag fotade en bild som jag sen publicerade på min privata Instagram & blomsterbutiken (som jag är anställd hos) Instagram i reklam & inspirationssyfte. Samma dag såg jag att ett annat företag hade publicerat min bild och skrivit en reklam-text. Vårt butiksnamn fanns i texten men inte mitt, upphovsrättsinnehavaren.

Jag kontaktade dem för att be dem skriva mitt för & efternamn, dvs erkänna mig som fotograf tydligt i texten. Men detta hände inte. Min chef blev inkopplad och bad om samma sak. Det ledde till att företaget tog ned bilden på eget bevåg.

Min bild låg uppe på deras instagram i 5 dagar utan att tydligt namnge bildens fotograf/ägare, trots att jag kontaktat dem ett flertalet gånger angående detta.

Har inte fått någon ursäkt eller kompensation. Bilden är nedtagen, kan jag ändå anmäla företaget för Upphovsrättsintrång? Vad får jag ut av det isåfall? Kan de bli betalningsskylldiga?

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur regleringen ser ut vad gäller skydd för fotografisk bild och vad påföljderna är vid upphovsrättsintrång. Regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (URL). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.


Upphovsrättsskydd

Huvudregeln är den som skapar ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket om verket avser bl.a. fotografiskt verk (1 § URL). För att fotografiet ska kunna skyddas av upphovsrättslagen måste det uppnå verkshöjd. Det ska handla om ett verk som är originellt och är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Detta betyder dock inte att bilden som du tagit inte är skyddad av upphovsrättslagen. Du som har tagit bilden (fotografen) har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten (49 a § URL). Fotografens ensamrätt motsvarar fullt ut det som gäller för upphovsrätt. Ensamrätten omfattar alltså både de ekonomiska och de ideella rättigheterna som bl.a. förbjuder att verket överförs till allmänheten utan upphovsmannens tillåtelse och kräver att upphovsmannens namn anges vid framställning av verket (2 och 3 § URL). Skyddet gäller i 50 år från och med det året bilden togs.


Upphovsrättsintrång

Åtgärder som innebär intrång i upphovsrätt är straffbara och kan leda till att personen får böter eller fängelse i högst två år (53 § URL). Dessutom ska den som utnyttjar ett verk i strid mot upphovsrättslagen betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare (54 § första stycket URL).

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till

- utebliven vinst,

- vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,

- skada på verkets anseende,

- ideell skada, och

- upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås. (54 § andra stycket URL).

Eftersom bilden har använts utan din tillåtelse kan företaget bli ersättningsskyldig och du kan rikta krav mot företaget trots att bilden har tagits ned.


Vad du bör göra nu

Eftersom detta är ett brott kan du ta kontakt med Polisen. Dock får åklagaren endast väcka åtal för brott om det är motiverat från allmän synpunkt.

Ett annat alternativ kan vara att du kontaktar en advokat för att se över möjligheterna för att driva en civilprocess. En advokat kan även undersöka sakomständigheterna närmare och hjälpa dig att hävda dina rättigheter gentemot företaget.


För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?