Vad gäller vid tvångsförsäljning av egendom?

2021-08-18 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min sambo har separerat ! Vi äger en sommarstuga till hälften var och har lånet ihop .Jag vill sälja men inte hon ! Kan hon begära tvångsförsäljning hos Tingsrätten trots att det är hon som vägrar sälja ? Det blir väl mycket sämre betalt där än om man säljer via mäklare ?M.v.h
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då stugan är köpt av dig och ditt ex gemensamt är ni båda ägare till den. Då det här handlar om samägande av egendom blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt 6 § samäganderättslagen kan en delägare av den samägda egendomen (stugan i det här fallet) kräva att det säljs på offentlig auktion för gemensam räkning. En ansökan om detta görs till tingsrätten. Förutsatt att inga synnerliga skäl talar emot att den samägda egendomen säljs kan övriga delägare (dvs. ditt ex) inte förhindra försäljningen. De situationer där särskilda skäl föreligger är få, och det framgår i praxis att det krävs mycket för att synnerliga skäl ska anses föreligga.

När en ansökan om tvångsförsäljning har godkänts utses en god man som får i uppdrag att sköta de praktiska bitarna kopplade till auktionen. Den gode mannen ansvarar bland annat för att fastställa försäljningsvillkoren och fördela köpeskillingen. De kostnader som uppstår i samband med auktionen betalas av samtliga delägare i förhållande till deras andelar i bostaden. Vid en tvångsförsäljning har delägare även rätt att begära att tingsrätten ska fastställa ett lägsta pris för vilket stugan får säljas. Blir stugan inte såld för det priset eller mer blir försäljningen inte av. Denna regel finns i 9 § samäganderättslagen. Regeln om minimipris är ett skydd mot att försäljning sker till ett orimligt lågt pris. Det lägsta priset får dock inte sättas så högt att det i praktiken hindrar eller påtagligt försvårar en försäljning. Det betyder att minimipriset måste sättas under det beräknade försäljningspriset.

Varför ditt ex skulle vilja vända sig till tingsrätten för att ansöka om tvångsförsäljning när det är hon som motsätter sig försäljningen är en underlig tanke, men hon äger juridiskt sett rätten att göra så. Oberoende av om ni valde att separarera på goda förhållanden eller ej, samt den kluvna viljan att sälja stugan så rekommenderar jag er starkt att komma överens om att gemensamt vända er till en mäklare. Det är som du säger, att försäljningen av stugan med stor sannolikhet kommer generara mindre pengar om ni väljer att gå ner för stigen som innebär en offentlig auktion genom tvångsförsäljning. Det ligger såldes i båda parters bästa intresse att sälja stugan via en mäklare på den öppna marknaden. Oberoende av om ditt ex ursprungligen ville sälja stugan eller inte, så är hon förhoppningsvis intresserad av att i slutändan få ut så mycket pengar som möjligt från försäljningen av den vilket blir en klar argumentationslinje för din del.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2900)
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning

Alla besvarade frågor (96475)