Vad gäller vid slumpmässig lottdragning på universitet?

FRÅGA
Hej! Jag studerar på universitet och ska under termin fem ha verksamhetsförlagd utbildning (obligatoriskt). Det finns möjlighet att ansöka om göra denna VFU utomlands men platserna till detta är begränsade och lottas ut om det är fler sökande än platser. Min fråga är om denna urvalsprocess är korrekt? Borde inte urvalsprocessen i första hand baseras på betyg enligt högskoleförordningen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du om en slumpmässig urvalsprocess på universitet är ett korrekt tillvägagångssätt enligt högskoleförordningen.

Enligt högskoleförordningen (7 kap. §12) gäller följande:
"Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter.
Urvalsgrunder är

betyg, resultat från högskoleprovet som avses i 20 §, och urvalsgrunder som avses i 23 §.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov eller intervjuer eller genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts. Förordning (2010:700)."

Denna bestämmelse hänför sig i första hand på själva intagningen till högskolan/universitetet, men innebär också att en högskola/universitet får använda sig av slumpmässig lottdragning i vissa fall, som i ditt fall vad gäller möjlighet att göra VFU utomlands när det finns fler sökande än platser. Det är vidare mycket vanligt att denna typ av urvalsprocess används, exempelvis vid ansökning till specialkurser på ett program, eller som i ditt fall vad gäller begränsade platser för utlandspraktik osv. Bakgrunden till varför man gör på detta vis är likabehandlingsprincipen för studenter. Studenter med bra meriter samt studenter med sämre meriter ska ha samma chanser till vissa möjligheter som erbjuds av högskolan/universitetet.


Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (203)
2019-03-19 Samla in elevers mobiltelefoner vid skolans start och sedan lämna tillbaka de vid skolans slut
2019-03-18 Skolan utredningsskyldighet m.m.
2019-03-15 Trakasserier vid folkhögskola
2019-03-11 Vem har rätt närvara på ett utvecklingssamtal i skolan?

Alla besvarade frågor (66984)