Vad gäller vid separation om bostaden ägs av ena sambon?

Flyttade till min sambos hus för 6 1/2 år sedan. Han har 3 barn på halvtid jag har 1 på heltid. Jag har fått underhåll för mitt barn. Han har betalat räkningarna och jag all mat, kläder och allt löpande till alla. Vi har köpt allt bohag ihop. Vi har levt som gifta. Vi köpte en bil för 2 år sedan som vi har tillsammans. Vi har haft gemensam ekonomi. Vi ska nu separera. Jag anser att jag har varit med och amorterat på huset och bilen pga gemensam ekonomi. Hans barn har varit som mina egna. Han vill bara räkna in bohaget vid separationen. Är det ens lönt för mig att anlita en juris för att få ut en större del än halva bohaget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vägledning och regler om vad som gäller i samboförhållande återfinns i sambolagen. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör i regel samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §).

Enligt din beskrivning har mestadels av bohaget, men inte bostaden, förvärvats under förhållandet och för er gemensamma användning. Som utgångspunkt utgör därmed inte bostaden samboegendom och ska därmed inte heller ingå i en bodelning vid separation. Det motsatta gäller däremot för bohaget som bör fördelas jämt till er båda.

Din fråga är däremot en "het potatis" i den juridiska sfären. I ett mål som Högsta domstolen avgjort tidigare år kom en liknande frågeställning att prövas. I målet hade två personer levt i ett samboförhållande i drygt fem år och bott tillsammans i fastighet som en av samborna ägt sedan tidigare. Den sambo som inte ägt fastigheten hade emellertid betalat för bl.a. utbyggnad av fastigheten, en braskamin och målningsarbeten. När samboförhållandet upphörde hävdade sedan betalande sambo att det 1) utgjort ett lån och skulle betalas tillbaka, eller alternativt 2) skulle betalas tillbaka på grund av att det annars skulle uppstå en obehörig vinst för sambon som inte betalat, men ändå fick behålla hela fastigheten.

Domstolen prövade både punkter och kom i dess korthet fram till det att 1) om det utgjort ett lån måste den som hävdar det styrka det genom bevisning, och 2) att det inte går att få ersättning för en sådan obehörig vinst som kan anses uppstå genom att den ena sambon efter separationen har kvar fastigheten vars värde ökat i och med de installationer som den andra sambon betalat för.

Som du ser har domstolen antagit ett synsätt som gör det mycket svårt för sambor att kräva ersättning för sådant som inte kan härledas under begreppet samboegendom. Det ska dock tilläggas att det är inget som förhindrar sambor från att i en separation komma överens om att en annorlunda fördelning.

Avslutningsvis, när ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom en bodelning (8 §). Vanligtvis sker det genom att ett avtal upprättas och skrivs under, utifrån en tidigare utförd bouppteckning över det som ska fördelas. En jurist kan givetvis hjälpa till med detta och även företräda dig i en eventuell tvistighet.

Hoppas du fått vägledning i din fråga! Mer information om rättsfallet hittar du på HD:s hemsida (https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2019/20110/) eller genom att trycka på länken till NJA 2019 s. 23. Önskar du kontakt med en jurist, se https://lawline.se/contact.

Med vanlig hälsning,

Christoffer EdvardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning