Vad gäller vid rökning på tågperronger?

Hej Jag undrar. Eftersom det nu är olagligt att röka på ställen som busstationer/kurer och tågparronger, men människor fortfarande röker lika friskt som tidigare och kommunen har tillsynsskyldigheten- finns det någon rättslig åtgärd man kan ta mot en kommun som inte följer upp sin skyldighet? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid rökning vid exempelvis hållplatser och tågperronger, och vad man kan göra om dessa förbud inte respekteras. I mitt svar kommer jag främst att utgå från lag om tobak och liknande produkter (tobakslagen).

Rökförbud

När det gäller perronger, hållplatser och liknande finns det rökförbud på dessa ställen (6 kap. 2 § 4 p. tobakslagen). Brottet mot rökförbudet kan inte medföra straff för den person som röker. Däremot gäller att den aktör som är ansvarig för området med rökförbud har möjlighet att ingripa med information och tillsägelser och även avvisa personen som röker från platsen (6 kap. 9 § tobakslagen). Det är således den som är ägare eller på annan grund disponerar över en lokal eller annat område som ansvarar för att bestämmelserna följs (6 kap. 8 § tobakslagen). En vägran att avlägsna sig kan utgöra olaga intrång (4 kap. 6 § brottsbalken).

Det är alltså den som äger eller har en lokal, utrymme eller liknande som ansvarar för att reglerna om rökfria miljöer följs. Kommunen har tillsyn över rökfria miljöer. Mitt råd till dig är därför att först kontakta ansvarig person, och om det inte blir någon förändring eller om du har vidare frågor så råder jag dig att kontakta din kommun då de har möjlighet att meddela förelägganden eller förbud samt sätta ut vite som behövs för att lagen ska följas (7 kap. 9 § tobakslagen).

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo