Vad gäller vid reklamation av bygguppdrag?

FRÅGA
Hej!Jag har anlitat en byggfirma hösten 2012, och dem utförde ett isolerat uterum med papptak, nu hardet börjat regna in mot husfasaden, har för en dialog med företaget men utan framgång, hänvisartill väderfenomen, vad gäller vid reklamation.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När arbete och byggnationer utförs på fastigheter blir konsumenttjänstlagen (KtjL) aktuell. Jag kommer först att gå igenom vad som krävs för att bygget ska anses vara felaktigt, eftersom detta är en förutsättning för att kunna reklamera. Jag kommer sedan att gå igenom vad som gäller vid en reklamation.

Läckage kan tyda på att byggnationen är felaktig

Eftersom det har börjat regna in mot husfasaden kan tjänsten som byggfirman utförde anses vara felaktig. Detta beror på att resultatet är sämre än vad du kunde förvänta dig när du anlitade byggfirman och ingick avtalet (9 § tredje punkten KtjL). Vad som kan vara problematiskt i ditt fall är att felet ska bedömas med hänsyn till förhållandena då uppdraget avslutades (12 § KtjL). Detta innebär alltså att utgångspunkten är att felet måste ha funnits redan när de hade byggt klart uterummet.

Det framgår inte av din fråga när byggfirman avslutade uppdraget, men eftersom du skriver att de anlitades hösten 2012 utgår jag ifrån att bygget var klart en relativt kort tid därefter. Jag tolkar det som att det är först nu i efterhand som det har börjat regna in mot husfasaden. Frågan är därför om felet fanns redan när de hade byggt klart uterummet eller om det har uppstått med tiden.

I vissa fall kan uppdraget vara felaktigt utfört även om felet uppstod senare

Om felet inte fanns när bygget avslutades utan resultat har försämrats med tiden kan tjänsten dock ändå vara felaktig (13 § KtjL). För detta krävs att byggfirman inte har utfört bygget så som ni hade avtalat eller att de inte har följt det som gäller enligt konsumenttjänstlagen. Enligt lagen krävs till exempel att byggfirman har arbetat fackmässigt när de utförde bygget (4 § KtjL). Med detta menas att de ska följa regler inom branschen och att de ska ha kompetens att utföra bygget. Att taket efter en tid har börjat läcka in när det regnar kan tyda på att arbetet inte har utförts fackmässigt.

Vad gäller vid en reklamation?

Om uterummet kan anses vara felaktigt byggt kan du reklamera till byggfirman. När det gäller arbete som har utförts på fastigheter går det som utgångspunkt inte att reklamera senare än 10 år efter uppdraget avslutades (17 § första stycket KtjL). I ditt fall tolkar jag det dock som att mindre än 10 år har gått, och detta borde därför inte vara något problem. Om byggnationen är felaktig har du i första hand rätt att kräva att byggfirman åtgärdar felet (16 § och 20 § första stycket KtjL). Dessutom kan du i vissa fall kräva skadestånd (16 § och 31 § KtjL).

Du skriver att du har försökt ha en dialog med företaget utan framgång. Om byggfirman fortsätter att säga nej till dina krav rekommenderar jag att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). En anmälan till ARN kan du göra här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (383)
2020-09-15 Konsumenttjänstlagen
2020-09-12 Har en näringsidkare rätt att återta en lös sak vid utebliven betalning?
2020-09-09 Vad ska jag göra om jag tycker entreprenör begär för mycket betalt för markarbete och inte kan redovisa tider?
2020-09-08 Dröjsmål vid reparation

Alla besvarade frågor (84127)