Vad gäller vid publicering av domar och förundersökning på internet?

FRÅGA
Vad säger de rättsvårdande myndigheterna om när man på vissa forumsajter lägger upp förundersökningsprotokoll och domslut som gäller brottslingar som inte är dömd respektive brottslingar som har blivit dömd för brott i flera diskussionstrådar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF) och brottsbalken (BrB).

Huvudregeln är att offentliga handlingar får spridas

Så länge det rör sig om offentliga handlingar, såsom domar, är det möjligt för alla människor att begära ut dessa, så länge dessa inte är skyddade av sekretess. Domstolen kommer därför att göra en sekretessprövning vid varje begäran. Du kan läsa mer om detta här.

Att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar framgår av offentlighetsprincipen (TF 2 kap. 1 §).

Kan det utgöra brott?

Om en person utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som typiskt sätt leder till andras missaktning kan personen som spridit uppgiften dömas för förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket).

Detta gäller alltså även om det rör sig om sanna uppgifter. Det finns dock undantag här. Om personen varit skyldig att uttala sig om detta, eller om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna dessa uppgifter – då ska personen inte dömas till ansvar om uppgifterna är sanna (BrB 5 kap. 1 § andra stycket).

Sammanfattning

Är domarna och förundersökningarna offentliga handlingar så får de enligt huvudregeln spridas vidare. Det gäller dock att vara försiktig så inte någon utpekas som brottslig eller klandervärd på ett sådant sätt som typiskt sätt leder för andras missaktning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (235)
2019-12-06 Hur hittar jag mitt okända syskon?
2019-11-30 Om person X sitter häktad så kan du fråga domstolen om vilket sorts rackartyg det handlar om
2019-11-25 Hur begär jag ut en dom?
2019-11-24 Har myndigheter rätt att ta betalt för handlingar som en part begär ut?

Alla besvarade frågor (75343)